Kế hoạch số 68/KH-HĐND ngày 15 tháng 5 năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Trà Vinh Tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND hai cấp trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2023

K%E1%BA%BF%20ho%E1%BA%A1ch%20t%E1%BB%95%20ch%E1%BB%A9c%20ti%E1%BA%BFp%20x%C3%BAc%20c%E1%BB%AD%20tri%20c%E1%BB%A7a%20%C4%91%E1%BA%A1i%20bi%E1%BB%83u%20H%C4%90ND%20hai%20c%E1%BA%A5p%20tr%C6%B0%E1%BB%9Bc%20k%E1%BB%B3%20h%E1%BB%8Dp%20th%C6%B0%E1%BB%9Dng%20l%E1%BB%87%20gi%E1%BB%AFa%20n%C4%83m%202023.pdf
CÁC BÀI VIẾT KHÁC:
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 41
  • Hôm nay: 13977
  • Trong tuần: 43,666
  • Tất cả: 2,916,803