Kế hoạch số 16/KH-BATGT ngày 15 tháng 5 năm 2023 của Ban an toàn Giao thông thành phố Trà Vinh Tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Tuần lễ an toàn giao thông đường bộ toàn cầu" trên địa bàn thành phố Trà Vinh năm 2023

K%E1%BA%BF%20ho%E1%BA%A1ch%20t%E1%BB%95%20ch%E1%BB%A9c%20c%C3%A1c%20ho%E1%BA%A1t%20%C4%91%E1%BB%99ng%20h%C6%B0%E1%BB%9Fng%20Tu%E1%BA%A7n%20l%E1%BB%85%20an%20to%C3%A0n%20giao%20th%C3%B4ng%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20b%E1%BB%99%20to%C3%A0n%20c%E1%BA%A7u%20%20tr%C3%AAn%20%C4%91%E1%BB%8Ba%20b%C3%A0n%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Tr%C3%A0%20Vinh%20n%C4%83m%202023.pdf
CÁC BÀI VIẾT KHÁC:
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 45
  • Hôm nay: 15509
  • Trong tuần: 45,198
  • Tất cả: 2,918,335