Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 20/02/2023 của UBND thành phố Trà Vinh về việc Triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường của Nhà nước trên địa bàn thành phố Trà Vinh năm 2023

K%E1%BA%BF%20ho%E1%BA%A1ch%20tri%E1%BB%83n%20khai%20th%E1%BB%B1c%20hi%E1%BB%87n%20m%E1%BB%99t%20s%E1%BB%91%20nhi%E1%BB%87m%20v%E1%BB%A5%20tr%E1%BB%8Dng%20t%C3%A2m%20c%C3%B4ng%20t%C3%A1c%20b%E1%BB%93i%20th%C6%B0%E1%BB%9Dng%20c%E1%BB%A7a%20Nh%C3%A0%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc%20tr%C3%AAn%20%C4%91%E1%BB%8Ba%20b%C3%A0n%20TP%20Tr%C3%A0%20Vinh%20n%C4%83m%202023.pdf
CÁC BÀI VIẾT KHÁC:
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 23
  • Hôm nay: 2040
  • Trong tuần: 19,077
  • Tất cả: 2,455,083