Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 31/01/2023 của UBND thành phố Trà Vinh về việc Thực hiện hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019-2023 trên địa bàn thành phố Trà vinh

K%E1%BA%BF%20ho%E1%BA%A1ch%20th%E1%BB%B1c%20hi%E1%BB%87n%20h%E1%BB%87%20th%E1%BB%91ng%20h%C3%A1o%20v%C4%83n%20b%E1%BA%A3n%20quy%20ph%E1%BA%A1m%20ph%C3%A1p%20lu%E1%BA%ADt%20k%E1%BB%B3%202019-2023%20tr%C3%AAn%20%C4%91%E1%BB%8Ba%20b%C3%A0n%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Tr%C3%A0%20Vinh.pdf
CÁC BÀI VIẾT KHÁC:
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 24
  • Hôm nay: 1843
  • Trong tuần: 18,880
  • Tất cả: 2,454,886