Báo cáo số 241/BC-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2023 của UBND thành phố về Tình hình kinh tế-xã hội quý I/2023, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện quý II/2023

BC%20v%E1%BB%81%20t%C3%ACnh%20h%C3%ACnh%20kinh%20t%E1%BA%BF%20-%20x%C3%A3%20h%E1%BB%99i%20qu%C3%BD%20I2023%20v%C3%A0%20tri%E1%BB%83n%20khai%20th%E1%BB%B1c%20hi%E1%BB%87n%20nhi%E1%BB%87m%20v%E1%BB%A5,%20gi%E1%BA%A3i%20ph%C3%A1p%20th%E1%BB%B1c%20hi%E1%BB%87n%20qu%C3%BD%20II2023.pdf
CÁC BÀI VIẾT KHÁC:
1 2 3 4 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 87
  • Hôm nay: 13878
  • Trong tuần: 43,567
  • Tất cả: 2,916,704