Báo cáo số 193/BC-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2023 của UBND thành phố Về việc công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách thành phố Trà Vinh Quý I năm 2023

B%C3%A1o%20c%C3%A1o%20c%C3%B4ng%20khai%20thuy%E1%BA%BFt%20minh%20t%C3%ACnh%20h%C3%ACnh%20th%E1%BB%B1c%20hi%E1%BB%87n%20d%E1%BB%B1%20to%C3%A1n%20ng%C3%A2n%20s%C3%A1ch%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Tr%C3%A0%20Vinh%20Qu%C3%BD%20I%20n%C4%83m%202023.pdf
CÁC BÀI VIẾT KHÁC:
1 2 3 4 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 52
  • Hôm nay: 15474
  • Trong tuần: 45,163
  • Tất cả: 2,918,300