Danh sách cán bộ công chức Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng thành phố

DANH SÁCH CÁN BỘ CÔNG CHỨC
          BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ


 STT

 Họ và tên

 Chức vụ

 Điện thoại

 Email

1

Vương Hải Khoa

 Giám đốc

0983.039.349

 mienqldt@yahoo.com.vn

2

 Châu Vĩnh Lộc

 Phó Giám đốc

0919.481.109

 locqldt@yahoo.com.vn

4

 Lâm Phước Chung

 Cán bộ điện

0909.973.303

 phuochung_vn@yahoo.com.vn

5

 Trương Thị Tuyết Lan

 Cán bộ xây dựng

 0919.814.978

 lantruong_7978@yahoo.com.vn

6

 Lê Phong Nhã

 Cán bộ xây dựng

 0932.469.978

 nhabqlxd@mail.com

7

 Nguyễn Hoài Đức

 Cán bộ xây dựng

 0948.336.445

 ducxdcd11981@mail.com

8

 Huỳnh Văn Thông

 Cán bộ xây dựng

 0939.341.535

 huynhthong75@mail.com

9

 Trần Hoàng Như Thụy

 Cán bộ xây dựng

 0913.674.925

 thuytranhoangnhu@mail.com

10

 Lê Thanh Trạng

 Cán bộ xây dựng

 0939.307.327

 letrang5@yahoo.com.vn

11

 Nguyễn Văn Tân

 Cán bộ xây dựng

 0987.120.637

 vantanxdct@mail.com

12

 Võ Thanh An

 Cán bộ xây dựng

 0907.876.369

 thanhan@yahoo.com.vn

13

 Lâm Thị Bích Trân

 Kế toán

 0939.024.110

 bichtran825@yahoocom.vn

14

 Lê Thị Hồng Ngoan

 Kế toán trưởng

 0989.990.399

 

15

 Hồ Xuân Hà

 Thủ quỹ

 0985.768.089

 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 55
  • Hôm nay: 2518
  • Trong tuần: 33,654
  • Tất cả: 1,448,747