Ủy ban nhân dân thành phố triển khai Nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khóm.

Ngày 14/8, Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh phối hợp cùng Ủy ban nhân dân thành phố thành phố tiến hành triển khai Nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khóm.

Đại biểu tham dự buổi triển khai

              Theo đó đại biểu được Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh triển khai triển khai, quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 21 và số 29 ngày 31/7/2023 của HĐND tỉnh Trà Vinh. Quyết định giao số lượng cụ thể cán bộ, công chức năm 2023 cho từng đơn vị hành chính cấp xã và bố trí số lượng công chức của từng chức danh công chức cấp xã thuộc phạm vi quản lý phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của từng đơn vị hành chính cấp xã. Số lượng cán bộ, công chức ở từng đơn vị hành chính cấp xã có thể thấp hơn mức của cấp xã loại III hoặc có thể cao hơn mức của cấp xã loại I quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số 33, ngày 10/6/2023 của Chính Phủ, nhưng phải bảo đảm không vượt quá tổng số lượng cán bộ, công chức cấp xã của cả đơn vị hành chính cấp huyện được Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Quyết định giao số lượng cụ thể người hoạt động không chuyên trách cấp xã năm 2023 cho từng đơn vị hành chính cấp xã và bố trí số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thuộc phạm vi quản lý phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của từng đơn vị hành chính cấp xã. Số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã ở từng đơn vị hành chính cấp xã có thể thấp hơn mức của cấp xã loại III hoặc có thể cao hơn mức của cấp xã loại I. Đối với đơn vị hành chính cấp xã loại I có số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã tăng thêm 02 người theo quy mô dân số, diện tích tự nhiên so với mức quy định. Đối với đơn vị hành chính cấp xã loại I có số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã tăng thêm 03 người theo quy mô dân số, diện tích tự nhiên so với mức quy định.

              Qua cuộc triển khai nhằm giúp lãnh đạo phường, xã trên địa bàn thành phố nắm rõ, thực hiện tốt Nghị quyết số 21 và số 29 ngày 31/7/2023 của HĐND tỉnh Trà Vinh. Trong quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc sẽ kiến nghị nhằm thực hiện ngày một tốt hơn về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp và khóm ấp./.

Thực hiện: Hoàng Vũ – Phước Lập

CÁC BÀI VIẾT KHÁC:
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 211
  • Hôm nay: 4684
  • Trong tuần: 30,767
  • Tất cả: 3,363,506