Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH thành phố Trà Vinh sơ kết tình hình hoạt 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm 6 tháng cuối năm 2023

Ngày 28/7 Ban đại diện Hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội thành phố tổ chức hội nghị sơ kết tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. 

Ban đại diện Hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội thành phố tổ chức hội nghị tổng kết tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm

              Theo báo cáo, của Ban đại diện ngân hàng chính sách xã hội thành phố trong 6 tháng đầu năm 2023 tổng nguồn vốn đến ngày 30/6/2023 đạt 209 tỷ 306 triệu đồng, tăng 12 tỷ 844 triệu đồng so với năm 2022. Trong đó: Nguồn vốn cân đối từ Trung ương là 97 tỷ 304 triệu đồng, chiếm 46,489% tổng nguồn vốn; Nguồn vốn địa phương 60 tỷ 912 triệu đồng, trong đó vốn từ ngân sách thành phố là 11 tỷ 587 triệu đồng, chiếm 29,1% tổng nguồn vốn; Nguồn vốn huy động từ tiền gửi của khách hàng đạt 51 tỷ 090 triệu đồng, tăng 01 tỷ 994 triệu đồng so với đầu năm; Tổng doanh số thu nợ 6 tháng đầu năm 2023 là 15 tỷ 922 triệu đồng; Tổng dư nợ đến 30/6/2023 đạt 205 tỷ 618 triệu đồng, tăng 12 tỷ 690 triệu đồng tăng 6,58% so với năm 2022. Tổng số hộ còn dư nợ các chương trình tín dụng 7.241 hộ; Đến 30/6/2023, địa bàn thành phố đã giải ngân cho 1.229 hộ vay từ các chương trình cho vay có hỗ trợ lãi suất, với doanh số cho vay đạt trên 28 tỷ đồng. Số tiền hỗ trợ lãi suất trên 01 tỷ 349 triệu đồng; thực hiện cho vay đến 30/6/2023, cụ thể đã cho vay 03 cơ sở giáo dục, mầm non tiểu học ngoài công lập, số tiền 200 triệu đồng, 29 học sinh, sinh viên mua máy tính phục vụ học tập, với số tiền 289 triệu đồng, 09 hộ vay Nhà ở xã hội theo Nghị định NĐ/100/2015 số tiền 2 tỷ 734 triệu đồng; Hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho 620 lao động số tiền 16 tỷ 553 đồng.

              Phát biểu tại cuộc hội nghị tổng kết, ông Nguyễn Văn Tâm, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Trà Vinh - Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội thành phố để hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch năm 2023. Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội thành phố cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau: Triển khai thực hiện nhanh chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được giao năm 2023, tích cực thu hồi nợ đến hạn để cho vay quay vòng, phấn đấu 100% số hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác đủ điều kiện và có nhu cầu đều được vay vốn từ các chương trình tín dụng chính sách; Phấn đấu không để phát sinh tăng thêm nợ quá hạn và nợ khoanh trên địa bàn thành phố. Tập trung thu hồi lãi tồn, phấn đấu giảm từ 2% trở lên so với lãi tồn tại thời điểm 31/12/2022; Rà soát hộ có nhu cầu vay vốn các chương trình nhất là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác đủ điều kiện đều được tiếp cận nguồn vốn; Tiếp tục tham mưu cho UBND thành phố chuyển thêm nguồn vốn ngân sách thành phố sang NHCSXH để đạt chỉ tiêu theo Đề án số 637/UBND-KT nguồn vốn cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm trên địa bàn thành phố Trà Vinh giai đoạn 2022-2025./.

Thực hiện: Hoàng Vũ - Phước Lập

CÁC BÀI VIẾT KHÁC:
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 206
  • Hôm nay: 4899
  • Trong tuần: 30,982
  • Tất cả: 3,363,721