Ban thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra việc triển khai, cụ thể hoá và tổ chức thực hiện các văn bản của thường trực tỉnh ủy về công tác dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức Chính trị-Xã hội
Ngày 17/5, đoàn Kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, làm Trưởng đoàn đến kiểm tra việc triển khai, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, đề án của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về công tác dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay tại Thành ủy Trà Vinh. 

Quang cảnh buổi làm việc

                   Báo cáo với đoàn kiểm tra cho biết Ban Thường vụ Thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phổ biến, quán triệt Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các văn bản của cấp trên về công tác dân vận. Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo triển khai ra đoàn viên, hội viên được 2.209 cuộc, có 52.807 lượt người dự/60.421 đoàn viên, hội viên đạt 87,39%. Tăng cường tuyên truyền dưới nhiều hình thức. Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố chủ động cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết và các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất do Thành ủy, Tỉnh ủy và văn bản của ngành cấp trên. Cụ thể, Kế hoạch số 67-KH/TU, ngày 10/6/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy TPTV về triển khai, thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU, ngày 27/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về đẩy mạnh công tác dân vận, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác dân vận chính quyền, phát huy dân chủ ở cơ sở”. Ban Thường  trực UBMTTQ TPTV đã chỉ đạo công tác giám sát, phản biện, xây dựng Đảng, chính quyền trong năm có nhiều chuyển biến. Tổ chức 02 hội nghị phản biện xã hội, góp ý 41 dự thảo văn bản, chủ trì tổ chức 02 cuộc giám sát chuyên đề. Mỗi phường, xã đều có tổ chức giám sát chuyên đề và đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân. Theo kế hoạch số 29-KH/TU, ngày 13/6/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Quy định số 784-QĐ/TU, ngày 10/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về việc cấp ủy, lãnh đạo Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp tham dự sinh hoạt định kỳ và ngày sinh hoạt định kỳ ở các loại hình chi bộ, chi, tổ hội, phân hội”, cấp ủy thành phố, phường, xã, Ban Dân vận 02 cấp, UBMTTQ Việt Nam 02 cấp và các tổ chức chính trị - xã hội phân công cấp ủy tham dự sinh hoạt định kỳ ở các chi bộ, chi, tổ hội. Ban Dân vận, UBMTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố và khối vận phường, xã kiện toàn đúng theo quy định, đưa đi đào tạo chính trị 13 đồng chí; mở 09 lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho 758 đoàn viên, hội viên cơ sở... Tuy nhiên việc triển khai, tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước từng lúc chưa thật sự đi vào chiều sâu. Việc cụ thể hóa các Nghị quyết, Kế hoạch, Chương trình, Đề án của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác Dân vận, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội thành Kế hoạch thực hiện của Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố từng lúc còn chậm; chất lượng chưa cao. Công tác nắm tình hình nhân dân ở cơ sở, giải quyết những vấn đề bức xúc đôi lúc thiếu kịp thời. Một số ít cấp ủy cơ sở chưa thường xuyên quan tâm đến công tác dân vận, xem công tác dân vận là của ngành dân vận. Từ đó, chất lượng một vài nơi chưa cao; số lượng mô hình đăng ký “dân vận khéo” nhiều nhưng hoạt động chưa thật sự mang lại hiệu quả cao.

              Kết luận buổi kiểm tra, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Minh Đằng đánh giá cao công tác triển khai, cụ thể hoá các văn bản của Thành ủy. Thời gian tới  đề nghị Thành ủy tiếp tục kiểm tra, chỉ đạo các đoàn thể triển khai thực hiện tốt việc cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của cấp trên, nhất là nghị quyết của Tỉnh ủy về vấn đề quy hoạch, tạo nguồn cán bộ nữ, cán bộ dân tộc; nghị quyết về quy hoạch cán bộ Đoàn và Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi, tổ hội; Tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt sâu sắc các quan điểm, giải pháp về công tác dân vận của Đảng; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của từng ngành, nhất là về công tác giám sát và phản biện xã hội; tổ chức tốt bộ máy, quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; tăng cường nắm tình hình dư luận của đoàn viên, hội viên, nhân dân và tình hình dân tộc tôn giáo trên địa bàn thành phố Trà Vinh./.

Thực hiện: Anh Thư

CÁC BÀI VIẾT KHÁC:
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 64
  • Trong tuần: 977
  • Tất cả: 3844451

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ TRÀ VINH
- Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Thị Ngọc Nhi.
- Chức vụ: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trà Vinh.
- Địa chỉ: Số 09 đường Lê Thánh Tôn, Phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
- Điện thoại: 0294.221.0390
Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử thành phố Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này. Designed by VNPT
Chung nhan Tin Nhiem Mang