Thành ủy Trà Vinh tổ chức Hội nghị thông báo kết quả hội nghị Trung ương 6 khoá XIII

Ngày 16/11, Thường trực Thành uỷ tổ chức Hội nghị thông báo kết quả Hội nghị trung ương ương 6 khoá XIII và một số nội dung liên quan cho các đồng chí Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố; Trưởng, Phó các phòng, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội thành phố; Bí thư chi bộ, đảng bộ cơ sở; Chủ tịch Hội đồng nhân dân, uỷ ban nhân dân phường xã; các đồng chí Uỷ viên Uỷ ban kiểm tra Thành uỷ; Các đồng chí giảng viên chuyên trách Trung tâm chính trị thành phố. Đến dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thành Tâm Uỷ viên thường vụ tỉnh uỷ - Bí thư Thành uỷ Trà vinh.

Quang cảnh triển khai Hội nghị trung ương ương 6 khoá XIII

              Tại Hội nghị các đại biểu được triển khai thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6, khoá XIII. Theo đó, từ ngày 03/10 đến ngày 09/10, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp Hội nghị lần thứ sáu để xem xét thảo luận, cho ý kiến các tờ trình, đề án, báo cáo của Bộ Chính trị liên quan một số vấn đề lớn, cơ bản và quan trọng. Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành các Kết luận, Nghị quyết quan trọng về các vấn đề như: Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2023 - 2025; Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị.Hội nghị Trung ương 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cũng thực hiện một số công việc quan trọng khác và thực hiện về công tác cán bộ.

               Việc tham gia Hội nghị thông báo kết quả Hội nghị trung ương 6 khoá XIII giúp các đồng chí lãnh đạo chủ chốt thành phố trên từng cương vị công tác của mình nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII, phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

Thực hiện: Hoàng Vũ – Phước lập

CÁC BÀI VIẾT KHÁC:
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 34
  • Hôm nay: 1747
  • Trong tuần: 23,592
  • Tất cả: 1,870,012