Thành phố Trà Vinh tổ chức lớp sơ cấp lý luận chính trị năm 2022

Thành phố Trà Vinh vừa tổ chức lớp sơ cấp lý luận chính trị  năm 2022 cho 50 học viên là đảng viên của các Chi bộ thuộc khối Đảng đoàn thể trên địa bàn thành phố Trà Vinh. 

Quang cảnh lớp học

              Lớp học được diễn ra từ ngày 28/7 đến ngày 09/9 năm 2022, với 50 học viên là đảng viên của các Chi bộ Đảng thuộc khối Đảng đoàn thể trên địa bàn thành phố Trà Vinh. Trên cơ sở đó, các học viên đã được tiếp thu, trang bị những kiến thức cơ bản do Ban Tuyên giáo Trung ương quy định về: Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh-Nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng; Nguồn gốc và cơ sở của thế giới quan xung quanh; Mối quan hệ và sự phát triển của các sự vật, hiện tượng trong thế giới; Xã hội loài người và sự vận động, phát triển của xã hội loài người; Kinh tế hàng hóa; Chủ nghĩa tư bản và các giai đoạn phát triển của nó; Hình thái kinh tế-xã hội cộng sản chủ nghĩa; Cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam; Chủ nghĩa xã hội (CNXH) và quá độ đi lên CNXH ở Việt Nam; Công nghiệp hóa-Nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ quá độ đi lên CNXH ở Việt Nam; Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa-Mô hình kinh tế tổng quát của thời kỳ quá độ; Nhiệm vụ xây dựng con người, phát triển các lĩnh vực văn hóa-xã hội; Cơ cấu xã hội và nhiệm vụ phát huy dân chủ, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Hệ thống chính trị trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam; Vấn đề quốc phòng, an ninh, đối ngoại trong thời kỳ quá độ lên CNXH; Đảng cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo Nhân dân đấu tranh giành chính quyền; Đảng lãnh đạo hai cuộc kháng chiến chống xâm lược và xây dựng CNXH ở miền Bắc (1945-1975); Đảng lãnh đạo Nhân dân cả nước quá độ lên CNXH và bảo vệ Tổ quốc (1975 đến nay). Sau chương trình học, trường tổ chức cho học viên đi nghiên cứu thực tế về lịch sử và các khu kinh tế, lịch sử, văn hóa-xã hội ở các tỉnh khu vực Miền Nam Việt Nam.

              Cuối khóa học, Ban Tổ chức dành thời gian kiểm tra cuối khóa để các học viên trao đổi, thảo luận, giải đáp những thắc mắc và tổ chức thi vấn đáp, kiểm tra trắc nghiệm và cấp giấy chứng nhận cho học viên sau khi hoàn thành khóa học./.  

Thực hiện: Diễm Trinh -Thanh Nguyên 

CÁC BÀI VIẾT KHÁC:
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 64
  • Hôm nay: 2626
  • Trong tuần: 25,299
  • Tất cả: 1,599,815