Thành ủy Trà Vinh hội nghị triển khai công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong thành phố, nhiệm kỳ 2025-2030

Ban Thường vụ Thành ủy Trà Vinh tổ chức hội nghị triển khai công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong thành phố, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành uỷ Trà Vinh chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

              Hội nghị đã hướng dẫn các quy định, quy trình trong công tác quy hoạch cán bộ. Để xây dựng nhiệm kỳ kế tiếp, hội nghị thống nhất quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư, Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031. Chức danh lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội thực hiện theo nhiệm kỳ của mỗi tổ chức. Quy trình triển khai thực hiện công tác quy hoạch phải bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, minh bạch và quyết định theo đúng thẩm quyền. Công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thực hiện phương châm quy hoạch “động” và “mở”. Theo Quy định 50 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ thì tiêu chuẩn đối với cán bộ quy hoạch, cơ bản thực hiện như tiêu chuẩn bổ nhiệm đối với chức danh theo quy định hiện hành. Tại thời điểm quy hoạch, cấp có thẩm quyền có thể xem xét, phê duyệt quy hoạch đối với những cán bộ cơ bản đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh bổ nhiệm theo quy định. Về độ tuổi, cán bộ được quy hoạch nhiệm kỳ kế tiếp phải đủ tuổi công tác 02 nhiệm kỳ trở lên, ít nhất phải trọn 01 nhiệm kỳ kế tiếp đó (60 tháng). Khi rà soát, bổ sung quy hoạch hàng năm cho nhiệm kỳ hiện tại, cán bộ đưa vào quy hoạch phải còn đủ tuổi công tác ít nhất từ 72 tháng trở lên. Hệ số quy hoạch cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp từ 1,0 - 1,5 lần so với số lượng theo quy định. Mỗi chức danh quy hoạch không quá 03 cán bộ và 01 cán bộ quy hoạch không quá 3 chức danh ở cùng cấp. Thành phố Trà Vinh phấn đấu hoàn thành bổ sung quy hoạch cán bộ trong tháng 5/2022.

              Phát biểu chỉ đạo hội nghị đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành uỷ Trà Vinh nhấn mạnh: việc rà soát, bổ sung, quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý là khâu quan trọng, nhiệm vụ thường xuyên nhằm phát hiện sớm nguồn cán bộ có phẩm chất đạo đức, năng lực, uy tín, triển vọng để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Quá trình thực hiện quy hoạch, cán bộ quản lý, lãnh đạo phải đảm bảo số lượng, cơ cấu theo quy định, quan tâm quy hoạch cán bộ trẻ, cán bộ nữ, dân tộc. Công tác quy hoạch, đảm bảo chặt chẽ, dân chủ, khách quan, công bằng, đúng quy trình./.

Thực hiện :Anh Thư


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 35
  • Hôm nay: 3131
  • Trong tuần: 38,644
  • Tất cả: 2,239,597