Thành ủy Trà Vinh tổ chức lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý (đối tượng 4).

Ngày 22/3/2022, tại Hội trường Trung tâm chính trị thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy Trà Vinh tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý (đối tượng 4) đợt 1 cho 86 đồng chí là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố; Trưởng, phó các cơ quan ban ngành đoàn thể thành phố; lãnh đạo Đảng uỷ - HĐND - UBND - Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường, xã. 

Quang cảnh lớp học

         Trong thời gian 4 ngày học tập, các học viên sẽ học 7 chuyên đề về: Tư duy, tầm nhìn của cán bộ lãnh đạo, quản lý về phát triển địa phương; Những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin trong thời đại ngày nay; Cải cách hành chính ở địa phương theo tinh thần xây dựng Nhà nước kiến tạo, phát triển, liêm chính, hành động; Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và những vấn đề thực tiễn đặt ra đối với địa phương; Xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong giai đoạn mới; Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Hệ thống chính trị ở cơ sở với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, cuối khoá học các học viên sẽ viết thu hoạch.

           Lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý (đối tượng 4) nhằm nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng trong tình hình mới. Cán bộ, đảng viên qua bồi dưỡng   nâng cao trình độ lý luận chính trị; khả năng tiếp thu và vận dụng đường lối, chính sách mới của Đảng và Nhà nước, kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng tốt hơn những đòi hỏi của thực tiễn./.

Thực hiện: Hoàng Vũ - Phước Lập

CÁC BÀI VIẾT KHÁC:
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 54
  • Hôm nay: 3140
  • Trong tuần: 30,389
  • Tất cả: 1,430,629