Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Trà Vinh tổng kết hoạt động năm 2021 đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2022

Ngày 26/01/2022, Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Trà Vinh tổ chức tổng kết hoạt động năm 2021 đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Quang cảnh hội nghị và tập thể cá nhân nhận khen thưởng

         Báo cáo cho biết, trong năm qua, tình hình hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn thành phố Trà Vinh không được thuận lợi do diễn biến phức tạp của thời tiết, dịch bệnh trên đàn gia súc đại dịch Covid-19 bùng phát đã tác động tiêu cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh nói chung và thành phố Trà Vinh nói riêng. Tuy nhiên, Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Trà Vinh đã tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao; các Hội đoàn thể nhận ủy thác, UBND các phường, xã và sự quan tâm hỗ trợ của các ban, ngành thành phố đã đạt được những kết quả khả quan trên các các mặt hoạt động. Tổng doanh số cho vay đạt 71 tỷ 535 triệu đồng, với 2.691 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn. Tổng doanh số thu nợ đạt 61 tỷ 082 triệu đồng. Thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Trà Vinh đã phối hợp với Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội cùng với các ban, ngành liên quan thực hiện rà soát, chủ động liên hệ với các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố để nắm nhu cầu vay vốn. Qua kết quả rà soát, đến 31/12/2021 toàn thành phố đã tiếp cận 183 công ty, doanh nghiệp, với 9.165 lao động. Trong đó có cho 06 doanh nghiệp vay trả lương ngừng việc và phục hồi sản xuất với số tiền là 4 tỷ 096 triệu đồng. Cùng với đó đã phối hợp với Hội đoàn thể nhận ủy thác triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Trà Vinh và ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố tập trung nâng cao chất lượng tín dụng, bình xét đối tượng cho vay bảo đảm công bằng, công khai, dân chủ. Tổng dư nợ ủy thác đến 31/12/2021 đạt 166 tỷ 845 triệu đồng, tăng 8 tỷ 408 triệu đồng so đầu năm, chiếm 93,69% trên tổng dư nợ.

          Năm 2022, Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Trà Vinh đề ra phương hướng, nhiệm vụ là tiếp tục phối hợp với các tổ chức đoàn thể nhận ủy thác, UBND các phường, xã thực hiện tốt việc đối chiếu nợ năm 2021 theo quy định, đảm bảo hoàn thành đúng thời gian theo kế hoạch đã xây dựng, ... Dịp này, có 11 tập thể và 35 cá nhân được Chủ tịch UBND thành phố tặng giấy khen đã có nhiều đóng góp tích cực cho hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn thành phố Trà Vinh năm 2021 ./.

Thực hiện: Hoàng Vũ – Phước Lập

CÁC BÀI VIẾT KHÁC:
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 62
  • Hôm nay: 2221
  • Trong tuần: 33,532
  • Tất cả: 1,452,396