Ban Dân vận Thành ủy Trà Vinh tổng kết công tác dân vận năm 2021, đề ra phương hướng hoạt động năm 2022

Ngày 13/01/2022, Ban Dân vận Thành ủy Trà Vinh tổng kết công tác dân vận năm 2021 đề ra phương hướng hoạt động năm 2022. Đến dự có ông Châu Minh Linh-Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Lê Văn Mạnh-Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, ông Ngô Trường Giang, Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Quang cảnh hội nghị

         Trong năm 2021, các cấp uỷ đảng chỉ đạo triển khai, quán triệt các nội dung có liên quan đến công tác dân vận của hệ thống chính trị, tuyên truyền Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của Tỉnh ủy, Thành ủy. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác dân vận năm 2021: “Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”; phong trào thi đua Dân vận khéo, tập trung chỉ đạo quán triệt thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Đã phát triển mới 4.511 đoàn hội viên, nâng đến nay có 55.335 đoàn hội viên. Trong xây dựng, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, thành phố có 07 mô hình thực hiện quy chế dân chủ và 116 mô hình dân vận khéo. Việc củng cố, kiện toàn và từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cũng được quan tâm thực hiện. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động được tích cực triển khai thực hiện, qua đó, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị năm 2021.

         Trong năm 2022, Ban Dân vận, MTTQ và các đoàn thể thành phố, phường, xã tiếp tục thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy về “tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Phối hợp giám sát phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức - chính trị - xã hội, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động hướng về cơ sở, lắng nghe phản ánh, giám sát việc giải quyết kiến nghị của nhân dân.         

         Phát  biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Lê Văn Mạnh-Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố đề nghị trong năm 2022 Ban dân vận Thành ủy tiếp tục cụ thể hóa cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”, bảo đảm nguyên tắc mọi chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước phải xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, đối thoại với nhân dân; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; tiếp tục phát huy tính chủ động, sáng tạo, xây dựng phong cách làm việc của cán bộ dân vận thực sự linh hoạt, nhạy bén, áp dụng các ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện kịp thời công tác dân vận. Dịp này Ban Dân vận Thành ủy Trà Vinh đã khen thưởng cho 03 tập thể và 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào dân vận của địa phương./.

Thực hiện: Anh Thư

CÁC BÀI VIẾT KHÁC:
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 40
  • Hôm nay: 3005
  • Trong tuần: 30,254
  • Tất cả: 1,430,494