Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật năm 2021 trên địa bàn thành phố Trà Vinh

Trong năm 2021 tình hình dịch bệnh Covid - 19 diễn biến phức tạp trên toàn tỉnh Trà Vinh nói chung và trên địa bàn thành phố Trà Vinh nói riêng. Tuy nhiên công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên địa bàn thành phố vẫn đạt được hiệu quả nhất định, góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực của pháp luật trên địa bàn thành phố.

Quan cảnh buổi tuyên truyền cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn Phường 9

         Cụ thể, thực hiện Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật. Thường trực Hội đồng PBGDPL thành phố đã kịp thời tham mưu UBND thành phố ban hành Quyết định số 5304/QĐ-UBND ngày 09/8/2021 về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Trà Vinh gồm 40 thành viên; Chủ tịch UBND thành phố đã chỉ đạo Chủ tịch UBND phường, xã công nhận tuyên truyền viên pháp luật với số lượng hiện nay là 137 tuyên truyền viên, trong đó có 107 tuyên truyền viên tham gia tuyên truyền PBGDPL trực tiếp. Đội ngũ giáo viên dạy môn giáo dục công dân trong các nhà trường thường xuyên được tập huấn, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực giảng dạy cũng như tuyên truyền PBGDPL.

         Thường trực Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật thành phố tham mưu Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố xây dựng các kế hoạch tuyên truyền năm và kế hoạch từng đợt. Trong năm 2021 Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố đã kết hợp với các ban, ngành, đoàn thể và UBND phường, xã tổ chức tuyên truyền được 2.007 cuộc với 52.347 lượt người tham dự nội dung chủ yếu gồm:

         Tuyên truyền, PBGDPL các Luật có hiệu lực trong năm 2021; phòng, chống dịch Covid-19: Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố đã kết hợp với UBND phường, xã tổ chức tuyên truyền được 923 cuộc với 21.942 lượt người tham dự nội dung chủ yếu gồm: Hiến pháp năm 2013; Các Luật có hiệu lực thi hành năm 2020, năm 2021... Bằng hình thức tuyên truyền miệng và thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, trạm truyền thanh, báo, đài. Đồng thời tổ chức cấp phát 10.844 tờ rơi tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tuyên truyền, phổ biến các Luật, văn bản quy phạm pháp luật liên quan trực tiếp đến chuyên môn, nhiệm vụ từng ngành được tổng số 1.084 cuộc với 30.405 lượt người tham dự.

         Tuyên truyền cho đối tượng đặc thù: Kết quả, trong năm 2021 đã tổ chức tuyên truyền, giáo dục được 46 cuộc có 573 lượt người tham dự, từ đó số người chấp hành án tại cộng đồng trên địa bàn luôn chấp hành tốt quy định của pháp luật trong quá trình thi hành án, số đối tượng chấp hành xong án phạt tù đa số đều chấp hành tốt pháp luật, cố gắng làm ăn ổn định cuộc sống, hạn chế việc tái phạm.

         Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật: Uỷ ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo Phòng Văn hóa - Thông tin xây dựng chuyên mục Tuyên truyền PBGDPL thuộc Trang thông tin điện tử thành phố Trà Vinh tại (địa chỉ: https://tptv.travinh.gov.vn/1429/38107/73146/pho-bien-giao-duc-phap-luat). Kết quả đã đăng tải, cập nhật 200 tin bài phản ánh tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương, 172 văn bản chỉ đạo điều hành của UBND thành phố trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn thành phố; tài liệu tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tài liệu hỏi đáp về bều cử của Hội đồng bầu cử quốc gia và các văn bản hướng dẫn công tác bầu cử của Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh…

         Kết quả thực hiện hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2021: UBND thành phố đã ban hành Công văn số 1850/UBND-NC ngày 08/6/2021 nhằm triển khai thực hiện Kế hoạch trên đến các ban, ngành thành phố cũng như UBND phường, xã trên địa bàn. Qua đó các cơ quan, đơn vị, trường học…trên địa bàn đã tham gia hưởng ứng tích cực Ngày pháp luật với nhiều hình thức như: treo băng rol, phát tờ rơi tuyên truyền, tổ chức các buổi sinh hoạt hội, nhóm…tuyên truyền thông qua hoạt động của các trạm truyền thanh theo các khẩu hiệu hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

         Thông qua công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động của cán bộ, công chức và Nhân dân trên địa bàn thành phố. Định hướng năm 2022, Hội đồng phối hợp PBGDPL thành phố tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong năm 2021, đồng thời nghiên cứu, đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền, nhân rộng những mô hình hay góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố Trà Vinh.

Thực hiện: Nguyễn Nhựt Thanh - Chuyên viên Phòng Tư pháp thành phố Trà Vinh

CÁC BÀI VIẾT KHÁC:
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 48
  • Hôm nay: 3107
  • Trong tuần: 30,356
  • Tất cả: 1,430,596