Thành phố Trà Vinh thực hiện nghiêm Chỉ thị số 09 của Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh

Để triển khai, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 18/7/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh Về việc thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trà Vinh ban hành Công văn số 2425/UBND-VX ngày 18/7/2021.

Theo đó Công văn nêu rõ:

         1. Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành thành phố, Thủ trưởng các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố (sau đây gọi chung là Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thành phố) và Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, xã:

         a) Khẩn trương thông tin, tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị số 09/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong từng cơ quan, đơn vị, phường, xã và các tầng lớp Nhân dân để thực hiện nghiêm các ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh. Thực hiện nghiêm nguyên tắc gia đình giãn cách với gia đình, ấp, khóm giãn cách với ấp, khóm, xã giãn cách với xã, huyện giãn cách với huyện, tỉnh giãn cách với tỉnh.

         b) Theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được cấp có thẩm quyền giao:

         - Khẩn trương chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 09/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh; đồng thời báo cáo, đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, giải quyết các nhiệm vụ theo thẩm quyền.

         - Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, xử lý hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Chỉ thị số 09/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh.

         c) Thực hiện nghiêm Khoản 6 của Chỉ thị số 09/CT-UBND như sau: “Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tùy theo điều kiện thực tế, ưu tiên bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà; chỉ những trường hợp thật sự cần thiết như trực chiến đấu, trực cơ quan, cung ứng hàng hóa dịch vụ thiết yếu, xử lý tài liệu mật và các nhiệm vụ cần thiết khác theo yêu cầu phải đến làm việc tại công sở; trường hợp làm việc tại nhà phải đảm bảo không để đình trệ công việc, nhất là các công việc có thời hạn, thời hiệu theo quy định của pháp luật, các dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp; tăng cường tổ chức họp trực tuyến, chỉ tổ chức họp trực tiếp khi thực sự cần thiết, số lượng đại biểu dự họp trực tuyến hoặc trực tiếp không quá 20 người trong một phòng. Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý phải thực hiện tốt các quy định về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, xử lý nghiêm đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không thực hiện theo đúng chỉ đạo của cấp trên. Người đứng đầu, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm về việc cán bộ, công chức, viên chức, người lao động lây nhiễm dịch bệnh do không bố trí điều kiện đảm bảo và chỉ đạo chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch tại công sở”.

         2. Đối với các đối tượng được xác định là F2 (trường hợp được xác định là người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với trường hợp bệnh Covid-19 xác định) và tất cả những người từ Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh, thành phố có ca bệnh Covid-19 trong cộng đồng về thành phố Trà Vinh:

         a) Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 phường, xã quyết định cách ly tại nhà đủ 14 ngày (trừ trường hợp phải cách ly tập trung, cách ly tại cơ sở điều trị theo quy định), tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong thời gian 14 ngày tiếp theo; Trạm Y tế phường, xã thực hiện xét nghiệm 03 lần vào ngày đầu, ngày thứ 7 và ngày thứ 13 trong thời gian cách ly y tế tại nhà.

         b) Yêu cầu người đang thực hiện cách ly tại nhà phải nghiêm chỉnh chấp hành, không được tiếp xúc với người trong gia đình và người thân; đồng thời, người trong gia đình phải chấp hành quy định 5K của Bộ Y tế khi ra ngoài, khi tiếp xúc với người bị cách ly tại nhà và người khác.

         c) Đối với các trường hợp người ngoài tỉnh đến thành phố Trà Vinh với mục đích ngoại giao, công vụ thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 86/BCĐ ngày 08/7/2021 của Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh.

         d) Đối với lái xe vận chuyển hàng hóa, người xếp dỡ hàng hóa thì thực hiện theo Công văn số 162/SGTVT-VT ngày 14/7/2021 của Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Trà Vinh.

         3. Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố:

         a) Chủ trì, phối hợp với Trưởng phòng Kinh tế thành phố, Trưởng phòng Phòng Quản lý đô thị, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, xã hướng dẫn, kiểm tra các doanh nghiệp, công trình đang thi công xây dựng (kể cả xây dựng nhà ở riêng lẽ) do thành phố quản lý, cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại đơn vị. Áp dụng nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, đảm bảo khoảng cách an toàn cho người lao động, thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, khử khuẩn, bảo đảm sức khỏe, an toàn dịch bệnh cho người lao động; nếu có khó khăn, thì hướng dẫn doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh, ... liên hệ với Sở Y tế để được hướng dẫn mua sắm sinh phẩm test nhanh và tập huấn thực hiện lấy mẫu xét nghiệm nhanh cho công nhân, người làm việc tại doanh nghiệp; nếu có đủ điều kiện thì thực hiện phương án sắp xếp, bố trí cho người lao động ăn, nghỉ, sản xuất tại đơn vị để kịp thời xử lý khi có tình huống nhiễm bệnh trong đơn vị.

         b) Chủ trì, phối hợp với Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, xã khẩn trương triển khai, thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 13/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

         4. Trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ thành phố chủ trì, phối hợp với lãnh đạo Phòng Dân tộc thành phố, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, xã yêu cầu các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự dừng triệt để các lễ hội tôn giáo, hoạt động tôn giáo.

         5. Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, xã:

         a) Kiểm tra và yêu cầu dừng tất cả các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng; các hoạt động thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng, đám tiệc, cưới hỏi,… Đối với tang lễ, được phép tổ chức nhưng phải đảm bảo an toàn tuyệt đối và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch.

         b) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn thành phố.

         c) Tăng cường kiểm tra, quản lý và đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật những trường hợp thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh Covid-19 hoặc thông tin của các bệnh nhân Covid-19  (F0), các trường hợp tiếp xúc trực tiếp, tiếp xúc gần (F1, F2),… lên mạng xã hội.

         6. Trưởng Công an thành phố:

         a) Chủ trì, phối hợp với Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, xã tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ người vào địa bàn, không để bỏ sót đối tượng, thực hiện nghiêm việc khai báo y tế, test nhanh Covid-19 để quyết định áp dụng ngay các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 phù hợp.

         b) Phối hợp với Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường phường, xã bố trí, phân công lực lượng quản lý, giám sát chặt chẽ đối với các trường hợp cách ly tập trung (F1), cách ly tại nhà (F2), không để lây nhiễm chéo trong khu cách ly và lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành theo quy định; đồng thời, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nếu để xảy ra trường hợp F1, F2 không được quản lý kịp thời.

         c) Nghiên cứu tham mưu, trình Ủy ban nhân dân thành phố thành lập các chốt kiểm soát vào địa bàn thành phố, đảm bảo thực hiện yêu cầu “huyện cách ly huyện”

         7. Trưởng phòng Y tế thành phố:

         a) Lập kế hoạch mua sắm giường, chăn, màn, chiếu, gối, dụng cụ, vật dụng và trang phục bảo hộ cá nhân, dung dịch sát khuẩn, ...  theo nhu cầu từng đợt để phục vụ cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (kể cả phục vụ cho các cơ sở cách ly y tế tập trung trên địa bàn thành phố) trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, cho chủ trương thực hiện.

         b) Tham mưu, đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố thành lập thêm các cơ sở cách ly tập trung, đảm bảo đáp ứng yêu cầu khu cách ly tập trung có ít nhất 300 giường, để phục vụ kịp thời công tác phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố.

         c) Ký hợp đồng với Bệnh viện Lao và bệnh Phổi để thu gom, xử lý rác thải y tế tại các cơ sở cách ly y tế tập trung. Trình tự, thủ tục thực hiện theo quy định hiện hành.

         d) Sửa chữa, mua sắm các trang thiết bị, .... phục vụ cho các cơ sở cách ly y tế tập trung trên địa bàn thành phố.

         đ) Lập dự toán kinh phí sửa chữa, mua sắm các vật dụng, trang thiết bị, .... phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định, gửi đến Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố thẩm định và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

         8. Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố:

         a) Chủ trì, phối hợp với Công an thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, xã khẩn trương điều tra, truy vết F1, F2, F3.

         b) Đề xuất Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố quyết định cách ly y tế tập trung đối với người được xác định là F1 theo quy định.

         c) Chỉ đạo Trạm Y tế phường, xã thực hiện lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 (test nhanh kháng nguyên) cho các đối tượng được nêu tại Khoản 2 Công văn này.

         d) Nếu kinh phí thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được Sở Y tế phân bổ mà không đủ chi thì lập dự toán kinh phí phát sinh thực hiện nhiệm vụ có liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố, gửi đến Phòng Y tế thành phố tổng hợp và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố (qua Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố).

         9. Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố chủ trì, phối hợp với Trưởng phòng Y tế thành phố, Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố bố trí kinh phí, đảm bảo đáp ứng kịp thời công tác phòng, chống dịch.

         10. Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Thông tin -Thể thao thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, xã tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; thông tin, khuyến cáo người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến; thuê xe lưu động để thực hiện thông tin, tuyên truyền.

         11. Giao Trưởng phòng Kinh tế thành phố chủ trì, phối hợp Ban quản lý Chợ Trà Vinh, Chủ tịch UBND các phường, xã tuyên truyền, nhắc nhỡ các hộ kinh doanh, hộ tiểu thương Chợ Trà Vinh, Chợ Phường 1, Chợ Phường 6 biết, chỉ được bán những mặt hàng lương thực, thực phẩm, các mặt hàng thiết yếu phuc vụ nhu cầu đời sống của Nhân dân. Thời gian thực hiện 14 ngày, kể từ 00 giờ  ngày 19/7/2021.

         12. Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, xã:

         a) Phối hợp với Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố, Công an thành phố chỉ đạo điều tra, truy vết F1, F2, F3.

         b) Chỉ đạo, phân công lực lượng phường, xã, khóm, ấp và Tổ Covid-19 cộng đồng theo dõi, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ người vào địa bàn, không để bỏ sót đối tượng, yêu cầu các đối tượng này thực hiện nghiêm việc khai báo y tế, test nhanh Covid-19 để quyết định áp dụng ngay các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 phù hợp.

         c) Phân công lực lượng phường, xã, khóm, ấp và Tổ Covid-19 cộng đồng theo dõi, giám sát chặt chẽ đối với các trường hợp cách ly y tế tại nhà.

         d) Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nếu để xảy ra trường hợp F2 không được quản lý kịp thời.

         13. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các tổ chức đoàn thể thành phố phối hợp với các cơ quan có liên quan, Ủy ban nhân dân phường, xã, Tổ Covid-19 cộng đồng tuyên truyền sâu rộng, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố.

         Trong điều kiện phòng, chống dịch cấp bách do chủng vi-rút mới Delta diễn biến nhanh, mạnh, khó lường và còn nhiều khó khăn về điều kiện đảm bảo; với tinh thần vì sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trà Vinh kêu gọi nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, tự lực, tự cường; chia sẻ, ủng hộ, hưởng ứng và nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh, chỉ ra khỏi nhà trong trường hợp thật sự cần thiết và thực hiện nghiêm 5K. Việc thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND không chỉ là trách nhiệm, nghĩa vụ mà còn là quyền lợi của mỗi người dân, vì lợi ích của cộng đồng và vì sự nghiệp phát triển của đất nước.

         Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, xã kịp thời báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trà Vinh.

TTA (Nguồn Công văn số 2425/UNBND-VX của Chủ tịch UBND thành phố Trà Vinh)

CÁC BÀI VIẾT KHÁC:
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 102
  • Hôm nay: 2716
  • Trong tuần: 33,852
  • Tất cả: 1,448,945