Thành phố Trà Vinh: triển khai, thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 31/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh

Để  triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 31/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh về việc khẩn trương thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Trà Vinh vừa có Công văn số 1718/UBND-VX về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 04/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh. 

         

         Theo đó yêu cầu:

         1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thành phố, thủ trưởng các cơ sở giáo dục trên địa bàn: khẩn trương thông tin, tuyên truyền Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 31/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong từng cơ quan, đơn vị, phường xã và các tầng lớp nhân dân để chấp hành nghiêm các ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh.

         2. Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao: chủ trì phối hợp với Chủ tịch UBND phường xã thường xuyên thông tin, tuyên truyền về nội dung Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 31/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh trên các hệ thống loa của Đài truyền thanh thành phố, Trạm truyền thanh phường xã; kể cả bố trí xe lưu động để thực hiện thông tin, tuyên truyền.

         Thông tin tình hình diễn biến dịch bệnh, kêu gọi người dân nâng cao ý thức cảnh giác tự bảo vệ bản thân và cộng đồng, nếu phát hiện có người từ các tỉnh, thành phố có dịch Covid-19 đến địa bàn thì báo ngay cho chính quyền và lực lượng chức năng biết để có biện pháp cách ly, giám sát, theo dõi phù hợp.

         3. Giám đốc Trung tâm Y tế, chủ tịch UBND phường xã hướng dẫn người dân thực hiện khai báo y tế và cài đặt ứng dụng Bluezone.

         4. Trưởng phòng Y tế, Giám đốc Trung tâm y tế: Chủ động tham mưu Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh. Phối hợp theo dõi chặt chẽ, cập nhật diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn, kịp thời báo cáo lãnh đạo UBND thành phố. Hàng ngày tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

         5. Trưởng cơ quan Tổ chức- Nội vụ: phối hợp với các ngành liên quan yêu cầu các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự dùng triệt để các nghi lễ tôn giáo, hoạt động có tập trung từ 20 người trở lên, đảm bảo khoảng cách tối thiếu 2 mét trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự.

         6. Ủy ban nhân dân phường xã và các tổ chức trong hệ thống chính trị phường xã, tổ dân phố, khóm, ấp, Tổ Covid-19 cộng đồng, công an, quân sự phải bám sát địa bàn, tuyên truyền để người dân  hiểu và hợp tác với chính quyền trong việc khai báo, thông tin về các trường hợp từ nơi khác đến địa bàn, đặc biệt là các trường hợp từ Thành phố Hồ Chí Minh và những nơi đã được công bố có dịch Covid-19.

                                                               Thực hiện: Lâm Hoàng Anh

CÁC BÀI VIẾT KHÁC:
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 68
  • Hôm nay: 2899
  • Trong tuần: 34,035
  • Tất cả: 1,449,128