Sở Nội vụ Trà Vinh kiểm tra việc giao biên chế và phân công, bố trí cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn Thành phố Trà Vinh

Ngày 29/4, Đoàn kiểm tra của Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh do ông Bùi Văn Bình, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra việc giao biên chế và phân công, bố trí cán bộ, công chức, viên chức tại Thành phố Trà Vinh. Tiếp và làm việc với đoàn có ông Ngô Trường Giang, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Trà Vinh; lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc UBND thành phố; chủ tịch UBND các phường, xã.

Quang cảnh buổi kiểm tra

 

         Báo cáo với đoàn, đại diện UBND Thành phố cho biết: Đến thời điểm này, UBND Thành phố đã phân bổ số lượng biên chế công chức năm 2021 cho các cơ quan chuyên môn của UBND Thành phố là 93 bên chế. Biên chế sự nghiệp được được UBND tỉnh giao là 1.087 biên chế, theo thẩm quyền được cấp UBND Thành phố đã phân bổ số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc gồm: sự nghiệp giáo dục và đào tạo 1.065 biên chế sự nghiệp; sự nghiệp khác là 22 biên chế. UBND tỉnh giao hợp đồng lao động trong các tổ chức, cơ quan hành chính nhà nước của UBND thành phố là 04 người; các đơn vị sự nghiệp công lập của thành phố là 37 người. Đối với cán bộ, công chức 10 phường, xã số lượng biên chế được giao theo quyết định của UBND tỉnh Trà Vinh là 213/209 người; số lượng những người hoạt động không chuyên trách của 10 phường, xã là 133/128 người; những người hoạt động không chuyên trách của ấp, khóm là 186/184 người. UBND thành phố đã phê duyệt bản mô tả công việc và khung năng lực, vị trí việc làm cho 13 phòng chuyên môn; phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức cho các đơn vị sự nghiệp công lập. UBND tỉnh phê duyệt đề án vị trí việc làm có 13 cơ quan, đơn vị thuộc UBND Thành phố.

 

         Phát biểu kết tại luận buổi kiểm tra, ông Bùi Văn Bình, Phó Giám đốc Sở Nội vụ nhấn mạnh mục đích của cuộc kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện những sai sót, khó khăn, vướng mắc, bất cập trong việc giao biên chế và phân công, bố trí, cán bộ, công chức, viên chức để có hướng tháo gỡ, khắc phục, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương. Trong thời gian tới, ông Bùi Văn Bình lưu ý thành phố tiếp tục sắp xếp, bố trí các chức danh công chức đảm bảo phù hợp theo từng vị trí việc làm. Có kế hoạch xây dựng đề án vị trí việc làm theo đúng chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức, viên chức có trình độ chuyên môn chưa phù hợp để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Xem xét tuyển dụng, bổ sung biên chế công chức theo chỉ tiêu được phân bổ hàng năm./.

 

Tin, ảnh: Anh Thư

CÁC BÀI VIẾT KHÁC:
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 40
  • Hôm nay: 2552
  • Trong tuần: 33,762
  • Tất cả: 1,445,357