Thành ủy Trà Vinh hội nghị Ban chấp hành mở rộng sơ kết tình hình thực hiện Kế hoạch 71,72 của Tỉnh ủy về triển khai, thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

Thành ủy Trà Vinh vừa tổ chức hội nghị hội nghị Ban chấp hành mở rộng sơ kết tình hình thực hiện Kế hoạch 71,72 của Tỉnh ủy về triển khai, thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW về “tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Ông Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Trà Vinh chủ trì hội nghị

Quang cảnh hội nghị

         Qua triển khai thực hiện, thành phố Trà Vinh đã sắp xếp giảm 05 đơn vị sự nghiệp, hợp nhất các cơ quan Văn phòng Thành ủy với Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố; Ban tổ chức với Phòng Nội vụ thành phố; Ủy ban kiểm tra với Thanh tra thành phố. Sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy hoạt động của các cơ quan thành phố và thực hiện tinh giảm 19 biên chế, đến nay thành phố Trà Vinh có 45 cơ quan, phòng, ban ngành, đoàn thể và phường, xã gồm 39 cơ quan, đơn vị hành chính, công an, quân sự, 06 đơn vị sự nghiệp, với 279 biên chế (không kể biên chế giáo dục), trong đó phường, xã 105/108 biên chế; khối Đảng-đoàn thể 62/65 biên chế, các phòng, ban chuyên môn 91/93 biên chế, biên chế sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố 21/22 biên chế.

         Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Trà Vinh nhấn mạnh việc thực hiện Nghị quyết 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII là nhiệm vụ chính trị rất quan trọng, mang tính cấp thiết, rất chiến lược, nhạy cảm. Quá trình thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tinh giản biên chế được thực hiện đồng bộ, công khai, dân chủ, minh bạch, thận trọng, nhân văn, không cầu toàn, nóng vội. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và tinh giản biên chế là phù hợp với yêu cầu đổi mới tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước, góp phần xây dựng nền hành chính thống nhất, trong sạch, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả. Tuy nhiên, ông Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Trà Vinh cũng đã chỉ rõ những tồn tại trong quá trình thực hiện hai nghị quyết còn vướng mắc về cơ chế vận hành, việc xác định vị trí việc làm còn lúng túng, cơ chế chính sách khuyến khích cán bộ giỏi, cán bộ tâm huyết gắn với nguồn nhân lực chất lượng cao trong cả hệ thống chính trị chưa đủ mạnh, tiến độ thực hiện sắp xếp ở một số cơ quan, đơn vị còn chậm. Do đó, trong thời gian tới, ông Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Trà Vinh yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự thống nhất nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận của xã hội trong thực hiện các nghị quyết trên; nâng cao ý thức chính trị, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, tổ chức trong lãnh đạo. Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng đạo đức, văn hóa công vụ chuẩn mực, tạo lập nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, năng động, công khai, minh bạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả./.

Tin, ảnh: Đức Thành-Hồ Duy

CÁC BÀI VIẾT KHÁC:
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 70
  • Hôm nay: 2130
  • Trong tuần: 33,441
  • Tất cả: 1,452,305