Một số chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

Một số chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

TPTV đề ra mục tiêu tổng quát

    Hội đồng nhân dân thành phố Trà Vinh khoá XI kỳ họp thứ 18 đã ban hành Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố Trà Vinh năm 2021. Trong đó đề ra mục tiêu tổng quát: Tạo sự thống nhất trong cả hệ thống chính trị và đồng thuận xã hội, thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Xây dựng phong cách lãnh đạo của chính quyền phục vụ nhân dân, điều hành năng động, quản lý hiệu quả. Duy trì ổn định kinh tế, bảo đảm tốc độ tăng trưởng theo kế hoạch. Tạo điều kiện môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, thu hút lĩnh vực đầu tư công nghiệp, thương mại dịch vụ. Thúc đẩy tái cơ cấu nông nghiệp gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại II, hướng tới đạt tiêu chí đô thị loại I trực thuộc tỉnh. Chú trọng phát triển giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, phát triển văn hoá, thể thao và bảo vệ môi trường, đẩy mạnh xã hội hoá trên các lĩnh vực, giải quyết tốt các vấn đề bức xúc về xã hội. Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính. Kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Bảo đảm giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, giải quyết tốt khiếu nại, tố cáo.

    MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU:

    1- Về kinh tế:

    - Giá trị sản xuất gia tăng 11,53%.

    - Phát triển 150 doanh nghiệp.

    -Tổng thu ngân sách theo dự toán 556,482 tỷ đồng.

    - Tổng chi ngân sách nhà nước 570 tỷ đồng.

    - Tổng nguồn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 5,913 tỷ đồng, tăng 14,67% so với năm 2020.

    2- Chỉ tiêu về đô thị môi trường:

    - Tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom đạt 99%.

    - Tỷ lệ xử lý chất thải rắn y tế đạt 100%.

    - Tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%.

    - Tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước sạch đạt 99,72%.

    - Tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch khu vực thành thị đạt 99,96%

    3- Chỉ tiêu văn hoá- xã hội.

    - Số lao động được tạo việc làm tăng thêm 1.800 người.

    - Số lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có thời hạn ở nước ngoài 70 người.

    - Tỷ lệ lao động được đào tạo so với tổng số lao động đạt 82,5%.

    - Tỷ lệ lao động có văn bằng chứng chỉ so với tổng số lao động đạt 50%.

    - Tỷ lệ hộ nghèo còn lại 0,23% (tương đương với giảm 78 hộ nghèo, trong đó giảm 35 hộ nghèo dân tộc Khmer).

    - Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 82,74%.

    - Tỷ lệ học sinh trong độ tuổi đến trường: bậc mầm non 5 tuổi 98,5%, bậc tiểu học 100%, trung học cơ sở 99,5%.

    - Xây dựng 01 phường văn minh đô thị.

    - Duy trì và nâng cao tiêu chí xã nông thôn mới đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

    - Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng ở mức 4,19%.

    - Tỷ suất tử vong trẻ em dưới 01 tuổi ở mức 2,6‰.

    - Tỷ suất tử vong trẻ em dưới 05 tuổi ở mức 3‰.

    - Giữ vững 100% cơ sở y tế phường, xã được tái công nhận đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế.

    - 10/10 phường xã đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em.

    - Tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt 99,89%.

    4- Về quốc phòng- an ninh:

    - Hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân đạt 100%. Tập huấn, huấn luyện, diễn tập theo kế hoạch tỉnh giao đạt 100%.

    - Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đủ số lượng biên chế.

    - Giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

    - Tỷ lệ điều tra các loại án đạt 80% trở lên. Trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 90% trở lên.

    - Giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đạt 96% trở lên.

    - Thi hành án dân sự đối với những việc có điều kiện thi hành đạt 72%.

    Nguồn : Nghị Quyết số 28/NQ-HĐND TPTV ngày 17/12/2020.

CÁC BÀI VIẾT KHÁC:
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 86
  • Hôm nay: 2315
  • Trong tuần: 33,626
  • Tất cả: 1,452,490