HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thường lệ lần thứ 18 năm 2020

Trong 2 ngày 16 và 17 tháng 12 năm 2020, HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp lần thứ 18 thường lệ cuối năm 2020. Kỳ họp bầu bổ sung Ủy viên UBND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Huỳnh Văn Khởi, Trưởng Công an Thành phố Trà Vinh; miễn nhiệm Ủy viên UBND thành phố đối với ông Dương Tài Năng, Trưởng Phòng Tư pháp thành phố lý do nghỉ hưu. 

Quang cảnh kỳ họp

         UBND thành phố Trà Vinh báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020, kế hoạch 5 năm 2021-2025 và báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và kế hoạch năm 2021. Về lĩnh vực kinh tế, giá trị sản xuất trên địa bàn thành phố ước đạt 16.562 tỷ đồng, tăng 2,36% so cùng kỳ, sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp ước đạt 7.444 tỷ đồng, tăng 2,14%, tổng thu ngân sách nhà nước thực hiện 272 tỷ đồng, đạt 118,86%, tăng 6,15% so cùng kỳ, phát triển mới 160 doanh nghiệp, đạt 100% Nghị quyết, cấp 528 giấy phép kinh doanh, nâng tổng số đến nay có 935 doanh nghiệp và 5.779 hộ cá thế. Về xây dựng cơ bản, triển khai 114 công trình, với tổng vốn hơn 399 tỷ đồng, ước cuối năm giải ngân đạt 97%; lĩnh vực giáo dục-đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, chính sách người có công, dân tộc, tôn giáo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, an sinh xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, quốc phòng an ninh giữ vững; công tác cải cách hành chính thực hiện tốt, đã tiếp nhận 24.943 hồ sơ các loại, giải quyết đúng hẹn 24.591 đạt tỷ lệ 98,58%. Kỳ họp này, Hội đồng nhân dân thành phố Trà Vinh thảo luận và cho ý kiến 35 báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết về tình hình thực hiện thu, chi ngân sách và tình hình sử dụng dự phòng ngân sách năm 2020; công tác thu hồi nợ đọng thuế năm 2020; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020 và dự kiến kế hoạch năm 2021; báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2020; báo cáo công tác phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020; báo cáo công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, tình hình kiềm chế tai nạn giao thông năm 2020; báo cáo công tác xét xử của Tòa án nhân dân thành phố, công tác kiểm sát của Viện Kiểm sát và công tác thi hành án dân sự năm 2020, chương trình công tác năm 2021 của các ngành nội chính, tư pháp.

         Kỳ họp biểu quyết thông qua 12 Nghị quyết quan trọng, Nghị xác nhận kết quả bầu cử bổ sung và miễn nhiệm Ủy viên UBND thành phố; Nghị quyết về kết quả giám sát triển khai và thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp thành phố Trà Vinh đến năm 2020, định hướng năm 2030; Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025); Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; Nghị quyết về việc bổ sung dự toán chi ngân sách thành phố năm 2020; Nghị quyết về phê chuẩn dự toán ngân sách, phân bổ nhiệm vụ thu - chi ngân sách năm 2021; Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2016 - 2020); Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 của thành phố Trà Vinh (nguồn vốn ngân sách thành phố quản lý); Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2020 trên địa bàn thành phố Trà Vinh; Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2021; Nghị quyết về việc thành lập, kiện toàn các cơ quan môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Trà Vinh./.

Tin, ảnh: Đức Thành-Hồ Duy

CÁC BÀI VIẾT KHÁC:
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 38
  • Hôm nay: 2709
  • Trong tuần: 33,919
  • Tất cả: 1,445,514