TP Trà Vinh tổng kết Đại hội Đảng cấp thành phố và cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 21/8, Thành ủy Trà Vinh tổ chức hội nghị tổng kết Đại hội Đảng cấp thành phố và cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Trà Vinh chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

         Thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, các hướng dẫn, kế hoạch chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban thường vụ Thành ủy đã cụ thể hóa chỉ đạo xây dựng 05 kế hoạch, 19 Quyết định, 39 công văn và nhiều văn bản chỉ đạo đại hội phù hợp, sát với tình hình. Triển khai, xây dựng 24 công trình thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tổ chức lấy ý kiến đóng góp văn kiện các cấp có 420 ý kiến đóng góp văn kiện Đại hội XIII của Đảng; 297 ý kiến đóng góp văn kiện Đại hội lần thứ XI của Tỉnh; 704 ý kiến đóng góp dự thảo văn kiện cấp thành phố. Chỉ đạo xây dựng phương án, cơ cấu nhân sự cấp ủy, Ban thường vụ cấp ủy đúng vị trí chức danh quy định và phù hợp với tình hình thực tế của Chi, Đảng bộ, đối với cấp cơ sở, thực hiện quy trình nhân sự đạt số dư 10 đến 15%, được Ban thường vụ Thành ủy thông qua, thẩm định phê duyệt 190 nhân sự ứng cử cấp ủy đảng bộ cơ sở (tái cử 139, ứng củ mới 51); 101 nhân sự cấp ủy chi bộ cơ sở (tái cử 73, ứng cử mới 28); 54 nhân sự ủy ban kiểm tra Đảng ủy; 10/10 phường, xã chuẩn bị nhân sự đạt điều kiện, tiêu chuẩn, cơ cấu trẻ, nữ, dân tộc theo quy định. Nhân sự cấp Thành phố có số dư hợp lý, tỷ lệ trẻ, nữ, dân tộc,vượt tỉ lệ quy định, bình quân độ tuổi thấp hơn cấp ủy khóa trước, ứng cử cấp ủy 46 đồng chí, số dư 15%, Nữ 11 đồng chí đạt 23,91%; trẻ dưới 40 tuổi 6 đồng chí đạt 13,04%, dân tộc 5 đồng chí đạt 10,86%, đổi mới 1/3 tương dương 14 đồng chí. Nhân sự Ban thường vụ Thành ủy có cơ cấu trẻ, nữ, dân tộc, ứng cử Ban thường vụ 14 đồng chí, số dư 16,66%; nữ 2 đồng chí đạt 14,28%; dưới 40 tuổi 2 đồng chí đạt 14,28%; dân tộc Khmer 02 đồng chí đạt 14,28%, đổi mới trong Ban thường vụ 6 đồng chí đạt 50%.

         Kết quả chỉ đạo thành công Đại hội đảng viên 32/32 tổ chức cơ sở, tổng số 4.394 đảng viên, trong này có 4.248 đảng viên chính thức, 146 đảng viên dự bị; đảng viên dự đại hội 3.454/3.461 đảng viên được triệu tập chiếm 99,79% so với đại hội triệu tập, kết quả bầu cấp ủy khóa mới nhiệm kỳ 2020-2025 là 249 đồng chí, tái cử 196 đồng chí chiếm 78,71%, ứng cử lần đầu 53 đồng chí, chiếm 21,29%. Cấp ủy 10 phường, xã bầu 150 đồng chí, tái cử 118 đồng chí, ứng cử lần đầu 32 đồng chí. Đại hội đại biểu đảng bộ TP Trà Vinh lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025 được triệu tập 286 đồng chí, có 285 đồng chí về dự, cấp ủy khóa mới là 41 đồng chí, thống nhất bầu 40 đồng chí, trong đó có 33 đồng chí tái cử chiếm 82,5%; ứng cử lần đầu 7 đồng chí chiếm 17,5%. Kết quả bầu Ban thường vụ 13 đồng chí thống nhất bầu 12 đồng chí, có 9 đồng chí tái cử, ứng cử lần đầu 3 đồng chí chiếm 25%.

         Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Trà Vinh mong rằng các đồng chí được đại hội tín nhiệm bầu vào cấp ủy khóa mới phải phát huy năng lực, trí tuệ trong thực hiện các Nghị quyết của Đảng và hòan thành thắng lợi nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực góp phần xây dựng TP Trà Vinh ngày càng Văn minh, phát triển trong thời gian tới/.

Tin, ảnh: Đức Thành-Hồ Duy 

CÁC BÀI VIẾT KHÁC:
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 45
  • Hôm nay: 466
  • Trong tuần: 28,597
  • Tất cả: 1,459,984