Ban Tuyên giáo Thành uỷ Thành phố Trà Vinh tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng nghiệp vụ trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Nhằm để nâng cao nhận thức của các cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò, ý nghĩa tầm quan trọng của việc tham gia công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các thông tin có quan điểm sai trái trong tình hình mới, nhận diện những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, dự báo và định hướng một số giải pháp đấu tranh trong tình hình mới.

Quang cảnh lớp tập huấn

         Trong hai ngày 13 và 14 tháng 8, Ban Tuyên giáp thành phố Trà Vinh tổ chức tập huấn nghiệp vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới trên không gian mạng trên địa bàn thành phố. Đến dự có đồng chí Nguyễn Quốc Phương, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Trưởng Ban chỉ đạo 35 thành phố; đồng chí Phan Thanh Đoàn, Trưởng phòng Tuyên truyền báo chí văn hoá văn nghệ, thành viên Ban chỉ đạo 35 Tỉnh, đồng chí Phạm Phước Trải,Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban tuyên giáo, Phó Trưởng ban thường trực, Ban chỉ đạo 35 thành phố Trà Vinh. Trong hai ngày các thành viên Ban chỉ đạo 35 thành phố, các cộng tác viên, Bí thư các chi đảng bộ trực thuộc thành ủy và các chi hội trưởng các đoàn thể chính trị phường - xã sẽ được tiếp thu nội dung gồm hai chuyên đề: một là, Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới; hai là, xây dựng và tổ chức lực lượng nắm tình hình, kỹ năng tham gia đấu tranh phản bác thông tin có quan điểm sai trái, thù địch, chia sẻ thông tin tích cực trên internet và mạng xã hội.

         Đồng chí Nguyễn Quốc Phương, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban chỉ đạo 35 thành phố Trà  Vinh đề nghị: Kết thúc lớp tập huấn các thành viên Ban chỉ đạo 35, Tổ thư ký, nhóm cộng tác viên, Bí thư các chi đảng bộ trực thuộc Thành uỷ và phường - xã, cán bộ tuyên giáo cơ sở, các chi tổ hội ở khóm, ấp khẩn trương tổ chức thực hiện tại cơ quan, đơn vị, nơi mình công tác nhằm góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đẩy mạnh đấu tranh phản bác các thông tin có quan điểm sai trái trong tình hình mới./.

Tin, ảnh: Minh Thành – Hồ Duy

CÁC BÀI VIẾT KHÁC:
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 43
  • Hôm nay: 2146
  • Trong tuần: 30,277
  • Tất cả: 1,461,664