Các chỉ tiêu chủ yếu Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Trà Vinh lần thứ XII (nhiệm Kỳ 2020-2025)

Đại hội Đảng bộ thành phố Trà Vinh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thống nhất các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và xây dựng Đảng bao gồm 25 chỉ tiêu cụ thể như sau:

Đại biểu biểu quyết các chỉ tiêu Nghị Quyết đại hội

1. Chỉ tiêu về kinh tế:

- Tốc độ giá trị sản xuất bình quân hàng năm tăng từ 14,45%trở lên. Trong đó công nghiệp và xây dựng tăng 14,81%, thương mại dịch vụ tăng 14,47%, nông nghiệp thuỷ sản tăng 3,44%.

- Thu nhập bình quân đầu người đạt 110 triệu đồng (tương đương 4.741 USD).

- Tổng số vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 44.875 tỷ đồng.

- Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn bình quân hàng năm tăng 20% trở lên
2. Chỉ tiêu văn hoá xã hội:

- Tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội còn 9%.

- Tỷ lệ học sinh đi học trong độ tuổi: tiểu học 100%; trung học cơ sở 9%; trung học phổ thông 97%.

- Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chuẩn tiếp cận đa chiều: đến năm 2025 không còn hộ nghèo (trừ các trường hợp không có điều kiện giảm nghèo).

- Giảm tỷ lệ hộ cận nghèo theo tiêu chuẩn tiếp cận đa chiều, bình quân hàng năm giảm 10%.

- Tỷ lệ thất nghiệp khu vực đô thị dưới 0,5%.

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 73,5%. Trong đó có bằng cấp, chứng nhận đạt 67%. Hàng năm tạo việc làm mới trên 2.000 lao động.

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng dưới 4,3%.

- Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 95% trở lên.

- Tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội đạt 45% lực lượng lao động trong độ tuổi.Trong đó bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt 5% lực lượng lao động.

- Tỷ lệ hộ dân sử dụng điện thường xuyên và an toàn đạt 99,8%.

Duy trì và nâng cao tiêu chí xã Long Đức đạt chuẩn nông thôn mới kiể mẫu của tỉnh.

- Đến năm 2025 có chín phường đạt chuẩn phường văn minh đô thị.

3. Chỉ tiêu về môi trường:

- Tỷ lệ dân cư được sử dụng nước sạch, nước họp vệ sinh đạt 99%.

- Tỷ lệ chất thải nguy hại đuọc xử lý đạt 100%

4. Chỉ tiêu về quốc phòng - an ninh:

- Tuyển quân và giao quân hàng năm đạt 100%.

- Giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

- Phường, Xã vững mạnh về an ninh trật tự đạt 90%, cơ quan đơn vị đạt 100%.
5. Chỉ tiêu xây dựng hệ thống chính trị:

- Hàng năm có 100% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ. Trong đó có 80% trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Có trên 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Kết nạp 600 đảng viên.

- Tập hợp quần chúng vào các tổ chức chính trị xã hội, xã hội nghề nghiệp đạt 85% dân số trong độ tuổi./.

(Trích trong văn kiện Đại hội Đảng bộ Thành phố Trà Vinh lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025)

T/h: Minh Thành – Hoàng Vũ

CÁC BÀI VIẾT KHÁC:
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 58
  • Hôm nay: 3138
  • Trong tuần: 30,387
  • Tất cả: 1,430,627