Thành phố Trà Vinh kiểm tra công tác bảo vệ môi trường đối với 60 cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn

Thành phố Trà Vinh thành lập đoàn kiểm tra gồm các ngành chuyên môn thành phố và phường xã tiến hành kiểm tra công tác bảo vệ môi trường đối với 60 cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn trên địa bàn thành phố Trà Vinh năm 2023. 

Đoàn kiểm tra tại cơ sở sản xuất trên địa bàn phường 1

              Theo kế hoạch từ ngày 29/5 đến ngày 21/6, đoàn tiến hành kiểm tra 60 cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn. Đoàn tiến hành kiểm tra việc đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường đối với các đối tượng phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường, việc thực hiện các nội dung bảo vệ môi trường đã nêu trong Bản kế hoạch bảo vệ môi trường đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận. Sự phù hợp của địa điểm thực hiện dự án với các quy hoạch, kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Kiểm tra việc đóng phí vệ sinh theo quy định thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn. Kiểm tra việc đóng thuế tài nguyên đối với tài nguyên thiên nhiên theo quy định; Kiểm tra việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại theo quy định. Các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm. Sau quá trình kiểm tra, đoàn tiến hành nhắc nhở các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thực hiện đúng theo điều kiện kinh doanh đã đăng ký, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong từng lĩnh vực kinh doanh.Qua kiểm tra, đoàn tiến hành Phân loại và tổng hợp danh sách các cơ sở tiềm ẩn gây ô nhiễm môi trường di dời ra khỏi khu dân cư, đồng thời đề xuất xử lý hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường theo quy định./.

Thực hiện: Hoàng Vũ – Hồ Duy

CÁC BÀI VIẾT KHÁC:
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 84
  • Hôm nay: 15696
  • Trong tuần: 45,385
  • Tất cả: 2,918,522