Thành phố Trà Vinh, tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Tuyên giáo, tuyên truyền miệng năm 2022 và Triển khai Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

Ngày 06/9, Ban Tuyên giáo Thành phố Trà Vinh tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Tuyên giáo, tuyên truyền miệng năm 2022. Tham dự lớp bồi dưỡng có gần 100 học viên là báo cáo viên thành phố; báo cáo viên, tuyên truyền viên phường, xã; Trưởng, phó Ban Tuyên giáo phường-xã; Tuyên huấn Đảng ủy; Bí thư các Chi bộ trực thuộc.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Tuyên giáo, tuyên truyền miệng

              Lớp bồi dưỡng diễn ra trong 3 ngày từ ngày 06/9 đến ngày 08/9. Các học viên được nghe các báo cáo viên đến từ Ban tuyên giáo Tỉnh ủy truyền đạt 06 chuyên đề cơ bản về công tác tuyên giáo như: Tuyên truyền miệng và tổ chức, hoạt động của báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở; Công tác giáo dục lý luận chính trị, giáo dục truyền thống cách mạng, thực hiện Chỉ thị 05 ở cơ sở; Công tác khoa giáo ở cơ sở; Nắm bắt dư luận xã hội và xử lý tình huống có vấn đề, “điểm nóng” ở cơ sở; Công tác văn hóa, văn nghệ ở cơ sở; Kỹ năng phương pháp chuẩn bị bài tuyên truyền miệng và thực hiện buổi tuyên truyền miệng.Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Tuyên giáo, tuyên truyền miệng nhằm trang bị những  kiến thức, kỹ năng cơ bản của công tác tuyên giáo cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo các cấp, đặc biệt là cán bộ tuyên giáo cơ sở, lớp bồi dưỡng còn cung cấp, cập nhật nhiều thông tin thời sự gắn với tình hình trong tỉnh, trong nước và Quốc tế. Đồng thời các học viên thảo luận, trao đổi về kinh nghiệm công tác tuyên giáo giữa các địa phương, đơn vị của mình công tác. 

Quang cảnh triển khai Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

              Ngày 07/9/2022, Thành phố Trà Vinh tổ chức triển khai Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII cho đảng viên đến từ các Chi, Đảng bộ trực thuộc Thành ủy. Tham gia hội nghị các đảng viên được nghe báo cáo viên truyền đạt 04 Nghị quyết được đề ra trong Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) gồm: Nghị quyết số 21, ngày 16/6/2022 “về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 20, “về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 18 “về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Nghị quyết số 19 “về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.Việc tham gia học tập quán triệt Nghị quyết sẽ giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân. Trên từng cương vị công tác của mình, nhận thức sâu sắc hơn những nhiệm vụ và giải pháp áp dụng vào nơi mình công tác, vào công việc phụ trách góp phần hoàn thành tốt chỉ tiêu Nghị quyết năm 2022 của từng đơn vị, địa phương./.

Thực hiện: Anh Thư


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 1500
  • Trong tuần: 23,345
  • Tất cả: 1,869,765