Thành phố Trà Vinh mở lớp cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên (đối tượng 5) đợt 1 năm 2022

Ngày 11/5/2022, thành phố Trà Vinh khai giảng lớp cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên (đối tượng 5) đợt 1 năm 2022. Tham gia lớp học có trên 80 đồng chí là cán bộ, đảng viên đang sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc Đảng bộ thành phố Trà Vinh.

Quang cảnh lớp học

              Lớp học được tổ chức trong 03 ngày từ ngày 11/5 đến 13/5/2022, trong thời gian học, cán bộ, đảng viên sẽ được báo cáo viên đến từ Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và Ban Tuyên giáo Thành ủy Trà Vinh triển khai 05 chuyên đề về những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay; hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển bền vững, trọng tâm là thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế trên nền tảng khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo; Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong giai đoạn hiện nay; Hệ thống chính trị ở cơ sở với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Lớp học nhằm truyền đạt đến đảng viên những thông tin mới để đảng viên tiếp thu kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn, đồng thời tiếp tục nghiên cứu, học tập, nâng cao năng lực, đáp ứng được các tiêu chuẩn và yêu cầu của chức danh công tác cán bộ, cũng như chức trách, nhiệm vụ được giao.

              Sau đợt học đảng viên tiến hành viết thu hoạch nhằm đánh giá nhận thức qua quá trình học tập và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khoá học. Được biết theo kế hoạch từ nay đến trung tuần tháng 6 năm 2022,  Ban Tuyên giáo Thành ủy sẽ mở 05 lớp với tổng số gần 500 học viên tham gia học tập lớp cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên (đối tượng 5)./.

Thực hiện: Anh Thư


Thống kê truy cập
  • Đang online: 26
  • Hôm nay: 2804
  • Trong tuần: 19,791
  • Tất cả: 2,461,043