Thành phố Trà Vinh bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khoá 1 năm 2022.

Trung tâm Chính trị thành phố Trà Vinh vừa tổ chức Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khoá 1 năm 2022. Qua lớp học các đồng chí đảng viên mới được trang bị lý luận về kiến thức cơ bản, những mốc son lịch sử của dân tộc trong quá trình đấu tranh dựng nước, giữ nước; vai trò, vị trí, đạo đức trong xã hội được ông, cha ta xây dựng và giữ vững suốt chiều dài lịch sử. Đến thời đại mới vai trò, vị trí, của đạo đức theo quan điểm tư tưởng Hồ Chí Minh luôn giữ vững và phát huy.

Các học viên nhậc giấy chứng nhận và khen thưởng

              Từ khi có Đảng đến nay hàng triệu đảng viên Đảng cộng sản đã hy sinh anh dũng để giữ nền độc lập dân tộc lên CNXH; Trong thời kỳ đổi mới Đảng ta luôn bổ sung, phát triển cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng; đường lối phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội cho phù hợp thời kỳ hội nhập quốc tế, tạo tiền đề vững chắc tiến lên CNXH.

              Sau 07 ngày học tập trải qua phần thi trắc nghiệm kết quả có 76/85 học viên hoàn thành khoá học. Trong đó có 10 học viên đạt loại giỏi, 39 học viên đạt loại khá, 27  học viên đạt loại trung bình, 07 học viên vi phạm quy chế lớp học. Thông qua lớp học Ban tổ chức lớp học mong muốn các đồng chí đảng viên mới trở về vị trí, đơn vị công tác không ngừng ra sức học tập, tu dưỡng đạo đức cách mạng, tự rèn luyện những phẩm chất cao quý của người đảng viên Đảng cộng sản đã được Đảng, Bác Hồ dầy công vun đắp, đồng thời luôn phấn đấu và phấn đấu hơn nữa để đủ điều kiện được chi bộ xem xét chuyển Đảng chính thức, xứng danh là người Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam./.

Thực hiện: Hoàng Vũ – Phước Lập


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 61
  • Trong tuần: 10,816
  • Tất cả: 1,240,377