Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường 1, thành phố Trà Vinh ra quân thực hiện tổng vệ sinh môi trường và phát hoang bụi rậm đường phố.

Ngày 27/04/2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường 1, các đoàn thể và Ban Nhân dân 4 khóm cùng các hộ dân trên địa bàn phường ra quân thực hiện tổng vệ sinh môi trường (VSMT), phát hoang bụi rậm đường phố, các hẻm cũng như hộ dân tổng vệ sinh trước nhà kết hợp phát Bản đăng ký tham gia thi đua xây dựng danh hiệu gia đình văn hóa (GĐVH), văn bản, tờ rơi về Tiêu chuẩn của danh hiệu GĐVH, Bản cam kết hộ gia đình tham gia bảo vệ môi trường (BVMT), ứng phó biến đổi khí hậu.

Quang cảnh lễ ra quân thực hiện

              Với mục đích nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong đoàn hội viên và ngoài quần chúng Nhân dân về nội dung Đề án số 04/ĐA-MTTW-BTT, ngày 28/12/2015 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Thông tri số 10/TTr-MTTW-BTT ngày 08/7/2016 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về tổ chức thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; gắn với nâng cao chất lượng “Gia đình văn hóa”, “Khóm văn hóa”. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU, ngày 28/12/2016 của Tỉnh ủy Trà Vinh “về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng và VSMT tại các đô thị, khu dân cư, trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh”, tuyên truyền đến từng Tổ tự quản, hộ gia đình nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của mọi người trong việc thực hiện các tiêu chí, nội dung cuộc vận động. Đặc biệt, là tiếp tục thực hiện có hiệu quả mô hình Tổ tự quản về trật tự đô thị trên địa bàn phường, qua đó góp phần nâng cao nhận thức của Nhân dân trong việc tham gia thực hiện có hiệu quả hơn cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với Kế hoạch nâng cao chất lượng đô thị văn minh./.  

Thưc hiện :Diễm Trinh - Thanh Nguyên 

CÁC BÀI VIẾT KHÁC:
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 45
  • Hôm nay: 418
  • Trong tuần: 28,549
  • Tất cả: 1,459,936