Thành phố Trà Vinh triển khai Kế hoạch xây dựng đô thị văn minh gắn với xây dựng cảnh quan, bảo vệ môi trường; xây dựng đô thị xanh - sạch - đẹp, an toàn, thân thiện, đáng nhớ

Ngày 19/9, UBND thành phố Trà Vinh vừa ban hành Kế hoạch số 106/KH-UBND xây dựng đô thị văn minh gắn với xây dựng cảnh quan, bảo vệ môi trường; xây dựng thành phố Trà Vinh xanh - sạch - đẹp, an toàn, thân thiện, đáng nhớ, năm 2021 và những năm tiếp theo.

Thành phố Trà Vinh nhìn từ trên cao (Ảnh nguồn internet)

         Mục đích của Kế hoạch là nhằm tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền trong thực hiện quản lý trật tự đô thị, bảo vệ môi trường; phát huy tích cực của nhân dân trong trong xây dựng đô thị văn minh gắn với xây dựng cảnh quan, bảo vệ môi trường; phù hợp với xu thế phát triển của xã hội, góp phần xây dựng thành phố Trà Vinh ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng tầm đô thị loại II. Tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường của cộng đồng; hình thành nếp sống văn minh trong lao động, sản xuất, sinh hoạt, hành xử công vụ; ý thức tự giác gìn giữ trật tự, kỹ cương đô thị; xây dựng môi trường, cảnh quan đô thị xanh - sạch - đẹp, an toàn, thân thiện và đáng nhớ.

         Phấn đấu đến năm 2025, quyết tâm xây dựng hoàn thành thành phố Trà Vinh xanh - sạch - đẹp, an toàn, thân thiện đáng nhớ.

         Để thực hiện đạt mục tiêu đề ra, Ủy ban nhân dân thành phố xác định 5 nhiệm vụ chung cần thực hiện như sau:

           Một là, tăng cường công tác lãnh chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các đoàn thể trong chỉ đạo thực hiện các nội dung kế hoạch; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục một cách sâu rộng và đồng bộ trong các ban ngành các cấp, cộng đồng dân cư để mọi người nhận thức rõ tính cấp bách và tầm quan trọng trong việc xây dựng đô thị văn minh, xanh - sạch - đẹp. Nhằm tạo nên sự chuyển biến rõ rệt về ý thức trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và nhân dân tự giác tham gia xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

         Việc xây dựng môi trường làm việc cơ quan, đơn vị thân thiện, hiện đại, cơ quan xanh - sạch - đẹp - an toàn - văn minh; xây dựng nếp sống văn minh đô thị nói chung và đô thị xanh - sạch - đẹp nói riêng là một hoạt động mang tính xã hội, toàn diện. Vì vậy, cần tập trung tăng cường công tác vận động, giáo dục quần chúng nhân dân nhằm tạo nên phong trào quần chúng rộng rãi để tác động mọi tầng lớp nhân dân trực tiếp hưởng ứng tham gia với tư cách là một chủ thể vừa vận động vừa thực hiện. Tăng cường xử phạt hành chính những hành vi vi phạm nếp sống văn minh đô thị.

         Hai là, thực hiện tốt công tác lập quy hoạch, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị; quản lý quy hoạch, đầu tư phát triển đô thị; đầu tư, cải tạo các chợ trên địa bàn thành phố Trà Vinh, đặc biệt tập trung đầu tư xây dựng chợ Trà Vinh; kế hoạch phát triển đô thị xanh. Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, hạ kỹ thuật đô thị đồng bộ, thích ứng biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh và định hướng xây dựng đô thị văn minh.

         Phối hợp các đơn vị đưa vào hoạt động nhà máy cấp nước sạch; vận hành, hoạt động dự án thoát nước và xử lý nước thải thành phố; đầu tư xây dựng các dự án đầu tư phát triển đô thị, dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố;… các công trình nâng cấp vỉa hè, hệ thống thoát nước đô thị, chiếu sáng đô thị; đầu tư, nâng cấp mới công viên, quảng trường và phát triển các khu vui chơi công cộng; trồng mới, thay thế cây xanh và vệ sinh môi trường,… tăng cường công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải. Khuyến khích, kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn.

         Ba là, đầu tư phát triển hệ thống giao thông thông minh, khuyến khích sử dụng năng lượng sạch và ứng dụng công nghệ số. Tăng cường công tác bảo vệ môi trường, cương quyết xử lý các cơ sở kinh doanh gây ô nhiễm môi trường; cải tạo kênh, rạch ô nhiễm; đổ rác thải sinh hoạt, chất thải rắn bừa bãi, không đúng nơi quy định; chặt phá cây xanh công cộng,…

         Bốn là, tập trung chỉnh trang đô thị, thu gọn cáp thông tin các loại; khắc phục tình trạng mua bán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; vận động nhân dân chỉnh trang nhà ở, vỉa hè, đường phố, khu dân cư, xây dựng các tuyến phố văn minh trên địa bàn thành phố. Đồng thời tăng cường kiểm tra, thanh tra xử lý các hành vi vi phạm về nếp sống văn minh, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường.

         Năm là, phát động phong trào xây dựng các mô hình và quản lý các mô hình như: Phường văn minh đô thị”, “Tuyến đường văn minh”, “Tổ tự quản về trật tự đô thị,… trong hệ thống chính trị và nhân dân gắn liền với việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị, vai trò nòng cốt của tổ chức Đoàn - Hội trong việc vận động hộ dân cùng tham gia giải quyết các vấn đề môi trường. Qua đó, nâng cao ý thức của nhân dân về tầm quan trọng của việc giữ gìn và bảo vệ môi trường, đặc biệt là trang bị cho đoàn viên, hội viên,… những kiến thức cơ bản về giữ gìn vệ sinh môi trường, cùng chung tay với chính quyền xây dựng thành phố Trà Vinh xanh - sạch - đẹp, an toàn, thân thiện và đáng nhớ.

         Cũng theo kế hoạch này, UBND thành phố phân công Thủ trưởng các đơn vị và UBND phường, xã xây dựng kế hoạch chi tiết của ngành mình tổ chức thực hiện đạt hiệu quả yêu cầu kế hoạch đề ra. Giao phòng Quản lý đô thị thành phố là cơ quan Thường trực, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, phối hợp các đơn vị tổ chức thực hiện; định kỳ báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện.

                                                LHA (Nguồn: Kế hoạch 106 của UBND TP)

CÁC BÀI VIẾT KHÁC:
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 49
  • Hôm nay: 2319
  • Trong tuần: 30,450
  • Tất cả: 1,461,837