Kết quả thu ngân sách 10 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn thành phố Trà Vinh

Ngày 9 tháng 11, Chi Cục thuế khu vực thành phố Trà Vinh - Châu Thành tổ chức sơ kết tình hình thu ngân sách 10 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn phụ trách.

TPTV phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu thu ngân sách

         Báo cáo cho biết đến thời điểm này thành phố Trà Vinh đã thu được 228,475 triệu đồng, đạt 99,8% kế hoạch năm, trong đó có các nguồn thu đạt cao cụ thể như: thuế công thương nghiệp thu được 77,647 triệu đồng, đạt 102,8% kế hoạch năm; thuế thu nhập cá nhân thu được 36,135 triệu đồng, đạt 97,7% kế hoạch; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp được 2.689 triệu đồng, đạt 99,6% kế hoạch; thu tiền sử dụng đất được 65. 815 triệu đồng, đạt 124,2% kế hoạch; thu khác ngân sách được 10. 704 triệu đồng, đạt 116% kế hoạch năm. Công tác quản lý nợ có tập trung dồn sức, trong tháng đã thực hiện các biện pháp đôn đốc thu hồi, từ đó tổng nợ thuế công thương nghiệp được kéo giảm 3,1% so với tháng trước, trong đó nợ có khả năng thu là 13.098 triệu đồng; đồng thời khoanh nợ của 41 hộ kinh doanh và 264 doanh nghiệp song song với công tác tuyên truyền, phối hợp với Ủy ban nhân dân các phường - xã vận động hộ kinh doanh phát triển lên doanh nghiệp. Tính đến nay đã vận động phát triển được 129 doanh nghiệp, đạt trên 80% chỉ tiêu được giao trên địa bàn thành phố.

         Đạt được kết quả trên là do được sự quan tâm chỉ đạo của Cục thuế tỉnh Trà Vinh, Thành uỷ, Ủy ban nhân dân thành phố Trà Vinh, sự nổ lực quyết tâm của cán bộ, công chức, viên chức Chi cục thuế xây dựng kế hoạch thực hiện ngay từ đầu năm, hạ quyết tâm hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2020 do Thành uỷ - Hội đồng Nhân dân - Ủy ban nhân dân thành phố Trà Vinh giao./.

Tin, ảnh: Minh Thành – Hoàng Vũ

CÁC BÀI VIẾT KHÁC:
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 63
  • Hôm nay: 3649
  • Trong tuần: 31,149
  • Tất cả: 1,435,036