Kết quả đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Nhân dân thành phố Trà Vinh

Trong thời gian qua,Thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 21/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp. Hội đồng Nhân dân thành phố Trà Vinh luôn chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng các kỳ họp.

Kỳ họp hội đồng nhân dân TPTV

         Kỳ họp Hội đồng nhân dân được xem là diễn đàn cho các đại biểu Hội đồng Nhân dân phản ảnh các tâm tư nguyện vọng chính đáng của cử tri thành phố với mong muốn chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân và xây dựng thành phố ngày càng phát triển về mọi mặt. Trong thời gian qua, Hội đồng Nhân dân đã tổ chức 20 kỳ hợp lệ, kỳ họp bất thường. Để mỗi kỳ họp giải quyết được nhiều vấn đề quan trọng, đáp ứng mong đợi và nguyện vọng của cư tri và Nhân dân, Hội đồng Nhân dân đã nghiên cứu, đổi mới phương pháp, nội dung kỳ họp. Trước mỗi kỳ họp đều xây dựng chương trình, Hội nghị liên tịch giữa Thường trực Hội đồng Nhân dân với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Ủy ban Nhân dân thành phố thống nhất nội dung kỳ họp. Công tác thông tin trước kỳ họp được chú trọng, trước kỳ họp cử tri và Nhân dân được thông tin về thời gian, địa điểm và nội dung chương trình kỳ họp trên đài phát thanh thành phố, trạm truyền thanh ở phường -xã, trên cổng thông tin điện tử của thành phố và thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri ở các khu dân cư, tạo điều kiện cho Nhân dân thể hiện quyền giám sát của mình đối với hoạt động.Trong phiên họp, để có nhiều thời gian cho đại biểu tập trung thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn những vấn đề bức xúc được cử tri quan tâm, kiến nghị. Các báo cáo đều được trình bài tóm tắt, một số báo cáo đại biểu tự nghiên cứu. Các nội dung chất vấn, trả lời chất vấn đi thẳng vào trọng tâm, gắn với các vấn đề nổi cộm, bức xúc của địa phương, nhất là phần trả lời chất vấn đi sâu vào nội dung cụ thể của vấn đề, khắc phục được việc trả lời chung chung.

         Song song với việc nâng cao chất lượng của các kỳ họp, Thường trực Hội đồng Nhân dân, các Ban Hội đồng Nhân dân đã xây dựng chương trình giám sát phù hợp vói nghị quyết và tình hình thực tế. Công tác giám sát tập trung vào vấn đề mà cử tri quan tâm, nội dung giám sát gắn với việc thực hiện chính sách ở địa phương, có trọng tâm, trọng điểm. Trong thời gian qua đã thành lập 49 đoàn giám sát,tiến hành giám sát 232 cuộc, trên các lĩnh vực như: thu chi ngân sách,chính sách đối với người có công, về y tế, giáo dục, chính sách đối với đồng bào dân tộc Khmer, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý đất đay...Đặc biệt, hoạt động của Hội đồng Nhân dân có chuyển biến tích cực, xứng đáng vai trò là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân tại địa phương; nhất là trong hoạt động tiếp xúc cử tri. Đây là diễn đàn công khai, dân chủ quan trọng đối với việc nâng cao chất lượng hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân. Vì vậy Thường trực Hội đồng Nhân dân rất chú trọng việc tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp của Hội đồng Nhân dân các cấp. Đã tổ chức được 672 cuộc, có 52.981 cử tri dự.Tại các cuộc tiếp xúc cử tri đã đề cập trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc trả lời kiến nghị và giải đáp ý kiến của cử tri và được đại biểu Hội đồng Nhân dân có trách nhiệm theo dõi, giám sát việc trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri.Tóm lại, nhờ chú trọng đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng hoạt động, Hội đồng Nhân dân đã phát huy tốt vai trò là cơ quan quyền lực của nhà nước ở cơ sở, đại diện cho ý chí, nguyện vọng, lợi ích chính đáng và quyền làm chủ của nhân dân, tạo được sự chuyển biến rõ rệt trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh trên địa bàn thành phố góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Qua đó, củng cố thêm niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và điều hành của chính quyền địa phương.

       Trong thời gian tới, Hội đồng Nhân dân thành phố Trà Vinh tiếp tục nổ lực không ngừng phát huy vai trò đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được luật pháp quy định.

         Một là tranh thủ sự lảnh đạo của đảng đối với các hoạt động của HĐND theo tinh thần CT 26 ngày 21/11/2017 của BTV tỉnh uỷ.Tiếp tục phối hợp với Văn phòng Quốc Hội, văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và phường xã tổ chức cho Đoàn Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp Hội đồng Nhân dân các cấp. Tổ chức tốt các cuộc họp liên tịch chuẩn bị cho các kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố đồng thời thực hiện tốt công tác phối hợp hoạt động của các Ban Hội đồng Nhân dân thành phố nhất là chú trọng công tác triển khai kế hoạch giám sát và thẩm tra.

         Hai là tạo mọi điều kiện thuận lợi cho đại biểu hoạt động như cung cấp thông tin đầy đủ kịp thời, tài liệu chủ trương chính sách mới của Đảng, Nhà nước, tình hình kinh tế - xã hội địa phương để giúp đại biểu thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình. Các vấn đề liên quan đến việc giải quyết kiến nghị của cử tri, kết quả thực hiện trả lời ý kiến chất vấn và giải quyết các kiến nghị sau giám sát cung cấp kịp thời để các tổ đại biểu phát huy tốt được vai trò giám sát.

         Ba là tiếp tục nghiêm cứu đổi mới cách tổ chức chất vấn tại các kỳ họp Hội đồng Nhân dân để làm rỏ trách nhiệm của người đứng đầu các phòng, ban, cơ quan, đơn vị. Đổi mới chất vấn theo hướng phát huy dân chủ, tranh luận đi sâu phân tích làm rỏ vấn đề một cách tập trung và đi vào thực chất. Qua đó nêu rỏ tình hình và nguyên nhân, chỉ ra trách nhiệm và giải pháp nhằm thúc đẩy có hiệu quả thực hiện chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và thường xuyên quan tâm đôn đốc việc thực hiện sau giám sát, thực hiện công tác thẩm tra, trình duyệt các văn bản trước và trong kỳ họp./.

Tin, ảnh: Minh Thành – Hoàng Vũ

CÁC BÀI VIẾT KHÁC:
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 57
  • Hôm nay: 3408
  • Trong tuần: 30,908
  • Tất cả: 1,434,795