Thành phố Trà Vinh triển khai thực hiện đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự

Ngày 28 tháng 7, Ủy ban nhân dân thành phố Trà Vinh ban hành và tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bàn dân tộc thiểu số Việt Nam trên địa bàn thành phố Trà Vinh".

TPTV thực hiện đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự

         Nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và cộng đồng xã hội trong việc ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số để phát triển kinh tế hộ, tiếp cận các dịch vụ công ích, thông tin thị trường, giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu, lễ hội truyền thống, phong tục tập quán tốt đẹp của đồng bào các dân tộc thiểu số và những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn đến các vùng miền trên cả nước và bạn bè quốc tế.Vươn đến mục tiêu là góp phần thu hẹp khoảng cách giàu nghèo và phát triển giữa các dân tộc thiểu số trên địa bàn, chủ động phòng, chống các tình huống gây mất an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc.

         Thời gian thực hiện từ năm 2020 đến năm 2025, phấn đấu đạt các mục tiêu cụ thể sau: 100% người có uy tín, 95% đồng bào dân tộc thiểu số nắm được chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; 100% đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận thông tin về khoa học – công nghệ và thị trường, kiến thức y tế, phòng chống các bệnh đặc thù, được tiếp cận thông tin về pháp luật và các chính sách về phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, nắm bắt thông tin về an ninh trật tự để chủ động đảm bảo giữ vững ổn định cuộc sống vùng dân tộc thiểu số.Trên cơ sở kế hoạch này, Ủy ban nhân dân thành phố Trà Vinh đề nghị các đơn vị có liên quan Ủy ban nhân dân phường, xã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo thiết thực hiệu quả, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đề ra./.

Tin, ảnh: Minh Thành – Hoàng Vũ

CÁC BÀI VIẾT KHÁC:
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 60
  • Hôm nay: 3754
  • Trong tuần: 31,254
  • Tất cả: 1,435,141