Thành phố Trà Vinh tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm

Thực hiện sáu nhiệm vụ tập trung, ba nhiệm vụ đột phá của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Căn cứ vào tình hình thực tế trong 5 năm tới, để phù hợp với điều kiện, yêu cầu mới, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định ba nhiệm vụ trọng tâm cụ thể như sau:

Thành phố Trà Vinh tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm

         - Một là, tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ. Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của thành phố, phường, xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; quyết liệt sàng lọc, sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu đúng năng lực, chuyên ngành đào tạo và sở trường, là khâu đột phá trong công tác xây dựng đảng.

         - Hai là, tập trung xây dựng đô thị văn minh gắn với xây dựng cảnh quan, bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp, kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm, đẩy lùi tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn ma tuý là nhiệm vụ cấp bách để xây dựng thành phố Trà Vinh an toàn, thân thiện, đáng nhớ.

         - Ba là, đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính và cung ứng dịch vụ công trực tuyến gắn với xây dựng chính quyền điện tử là khâu đột phá nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, từng bước đáp ứng yêu cầu càng cao của nhân dân và doanh nghiệp.

         Trên cơ sở xác định ba nhiệm vụ đột phá thành phố Trà Vinh sẽ xây dựng kế hoạch phân công cụ thể từng cơ quan đơn vị phụ trách và có các giải pháp phù hợp, thực hiện quyết liệt góp phần hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đã thông qua./.

Tin, ảnh: Minh Thành – Hoàng Vũ

CÁC BÀI VIẾT KHÁC:
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 46
  • Hôm nay: 2731
  • Trong tuần: 33,941
  • Tất cả: 1,445,536