Ban Tuyên giáo Thành uỷ triển khai kế hoạch sinh hoạt chính trị hè năm 2020

Ngày 24 tháng 7, Ban Tuyên giáo Thành uỷ thành phố Trà Vinh phối hợp với Phòng Giáo dục – Đào tạo thành phố Trà Vinh tổ chức triển khai kế hoạch sinh hoạt chính trị hè năm 2020 cho cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên trên địa bàn thành phố.

Ban Tuyên giáo Thành uỷ phối hợp với Phòng Giáo dục – Đào tạo thành phố tổ chức sinh hoạt chính trị hè hàng năm

         Trong đợt sinh hoạt này tập trung vào các nội dung chính theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ cụ thể là: Những nội dung cơ bản cốt lõi trong dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI và văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Chương trình hành động của Thành uỷ, những thành tựu nổi bật qua 10 năm thành lập thành phố Trà Vinh, tình hình quốc tế trong nước của tỉnh và thành phố trong 06 tháng đầu năm 2020, một số kết quả nổi bật qua 04 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khoá XII) gắn vói Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XII) của Đảng bộ thành phố Trà Vinh, đồng thời kết hợp tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020-2021.

         Thời gian sinh hoạt chính trị hè trong hai ngày, nhằm bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên nắm vững những nội dung cốt lõi của nghị quyết đại hội Đảng các cấp, những vấn đề mới cần quan tâm trong đời sống chính trị, kinh tế-xã hội của đất nước để vận dụng sáng tạo, phù hợp vào lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Sau học tập sinh họat, cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên phải viết thu hoạch theo như kế hoạch đề ra./.

Tin, ảnh: Minh Thành – Hoàng Vũ

CÁC BÀI VIẾT KHÁC:
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 51
  • Hôm nay: 2878
  • Trong tuần: 34,088
  • Tất cả: 1,445,683