Thành phố Trà Vinh triển khai kế hoạch thực hiện Quyết định số 402 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thoả thuận toàn cầu về di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hiệp Quốc

Ngày 19 tháng 6, thành phố Trà Vinh ban hành và triển khai kế hoạch thực hiện Quyết định số 402 của Thủ tướng Chính phủ về di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên Hiệp quốc với những yêu cầu trọng tâm sau:

TPTV ban hành và triển khai kế hoạch thực hiện Quyết định số 402 của Thủ tướng Chính phủ

         Cụ thể hoá các nhiệm vụ giải pháp để tổ chức thực hiện có hiệu quả quyết định số 402 của Thủ tướng Chính phủ, thiết lập cơ quan đầu mối và xây dựng cơ chế phối hợp thường xuyên để đảm bảo hiệu quả việc thực hiện kế hoạch. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản lý di cư quốc tế thông qua cơ chế phối hợp chặt chẽ, thường xuyên có sự tham gia của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội nhằm tạo môi trường di cư minh bạch. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân...

         Xác định nhiệm vụ trọng tâm là tuyên truyền, phổ biến thông tin về thoả thuận GCM, các vấn đề về di cư quốc tế thuộc phạm vi trong thành phố, tăng cường năng lực triển khai thoả thuận GCM, thu thập thông tin, dữ liệu về di cư của công dân ở địa phương ra nước ngoài và người nước ngoài đến địa phương. Hoàn thiện hệ thống, chính sách, pháp luật và triển khai thực hiện, đồng thời nghiên cứu, dự báo về tình hình, chính sách của các quốc gia và vùng lãnh thổ liên quan đến các vấn đề về di cư, tăng cường hợp tác quốc tế trong việc thực hiện thoả thuận GCM./.

Tin, ảnh: Minh Thành – Hoàng Vũ

CÁC BÀI VIẾT KHÁC:
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 57
  • Hôm nay: 2862
  • Trong tuần: 34,072
  • Tất cả: 1,445,667