Thành phố Trà Vinh triển khai kế hoạch thực hiện sáu nhiệm vụ tập trung, ba nhiệm vụ đột phá năm 2020

Để thực hiện sáu nhiệm vụ tập trung, ba nhiệm vụ đột phá năm 2020 Ủy ban nhân dân thành phố Trà Vinh xây dựng và triển khai kế hoạch tập trung đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tăng cường giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động gắn với công tác giảm nghèo năm 2020 và những năm tiếp theo.

TPTV thực hiện sáu nhiệm vụ tập trung, ba nhiệm vụ đột phá năm 2020

         Đề ra mục tiêu cụ thể về đào tạo nâng cao chất lượng và phát triển nguồn nhân lực trong năm 2020, phấn đấu đạt tỷ lệ lao động đã qua đào tạo 82%, những năm tiếp theo tăng trung bình hàng năm 2%. Hằng năm có khoảng 2.000 lao động được dạy nghề, truyền nghề thông qua các chương trình mục tiêu quốc gia, các công ty, doanh nghiệp phấn đấu hàng năm tạo việc làm cho 2.000 lao động, lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng tăng trung bình 20% năm, tỷ lệ lao động thất nghiệp dưới 0,5% trên tổng lao động.

         Về công tác giảm nghèo nhanh và bền vững, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,46% vào năm 2020, bình quân hàng năm giảm từ 0,5-1% năm, đến cuối năm 2025 giảm còn 1%, bảo đảm 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội được thụ hưởng đầy đủ chính sách giảm nghèo, trợ giúp xã hội và các chính sách liên quan. Về đào tạo nâng cao chất lượng và phát triển nguồn nhân lực, tập trung đào tạo nghề cho người lao động đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động, đặc biệt lao động kỹ thuật, lao động có chất lượng cao, thực hiện tốt công tác phân luồng học sinh từ bậc trung học cơ sở, tăng cường công tác định hướng, giáo dục nghề nghiệp, phát triển mô hình vừa học trung học cơ sở vừa học nghề một cách phù hợp. Song song với đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế thành phố theo hướng phù hợp, chú trọng phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp đô thị...

         Về giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về việc làm và các chính sách có liên quan đến lao động, việc làm, làm tốt công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động phù hợp với năng lực sở trường và yêu cầu của thị trường lao động. Bên cạnh đó tập trung triển khai thực hiện các chính sách của Đảng và Nhà nước đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hỗ trợ vay vốn phát triển sản xuất, đào tạo nghề và giới thiệu việc làm đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền và thực hiện có hiệu quả việc vận động xã hội hoá công tác giảm nghèo.

         Ủy ban nhân dân thành phố Trà Vinh yêu cầu các ngành thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tổ chức thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ giải pháp, của kế hoạch đảm bảo đạt mục tiêu kế hoach đề ra./.

Tin, ảnh: Minh Thành - Hoàng Vũ

CÁC BÀI VIẾT KHÁC:
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 64
  • Hôm nay: 3624
  • Trong tuần: 31,124
  • Tất cả: 1,435,011