TPTV triển khai kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Thực hiện Chỉ thị số 58-CT/TU, ngày 01/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Ban Thường vụ Thành ủy triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Trà Vinh với phương châm “Xây dựng nông thôn mới là quá trình thường xuyên, liên tục, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc”. 

Lực lượng đoàn viên tham gia trồng hoa các tuyến đường

         Đồng thời, đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua “Thành phố Trà Vinh cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, sự đồng thuận trong xã hội. Qua đó, phát huy tính năng động, sáng tạo; chủ động nắm bắt cơ hội, tận dụng phát huy thế mạnh để khắc phục khó khăn, thách thức nhằm thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Theo đó, kế hoạch đề ra các chỉ tiêu chủ yếu: Phấn đấu xây dựng xã Long Đức đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020; Phấn đấu xây dựng 2 ấp (Vĩnh Hưng, Vĩnh Yên) đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020; Duy trì và nâng cao chất lượng 20/20 tiêu chí nông thôn mới nâng cao đã đạt được.

         Để thực hiện kế hoạch đạt hiệu quả, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cần phối hợp tập trung tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nhằm phát huy tinh thần chủ động, tích cực của người dân và vai trò của cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Long Đức gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” làm chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ, đảng viên về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Trà Vinh./.

Tin, ảnh: Hoàng Vũ - Hồng Nhung

CÁC BÀI VIẾT KHÁC:
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 39
  • Hôm nay: 2031
  • Trong tuần: 30,162
  • Tất cả: 1,461,549