Thành phố Trà Vinh phát động phong trào thi đua năm 2020

Để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, Ủy ban nhân dân thành phố Trà Vinh tổ chức phát động các phong trào thi đua trong năm 2020 với mục đích nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ, năng động, sáng tạo, đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua yêu nước, tận dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức cao để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu theo kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội năm 2020 của thành phố

TPTV phát động các phong trào thi đua trong năm 2020

         Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách lề lối làm việc, tác phong ứng xử với nhân dân, xây dựng chính quyền công sở thân thiện, cải thiện môi trường đầu tư, huy động tốt các nguồn lực để đầu tư phát triển, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, giải quyết tốt các vấn đề xã hội, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội.

         Các phong trào thi đua chủ yếu cần tập trung: Thi đua phát triển kinh tế, thi đua làm giàu chính đáng, thi đua xây dựng nông thôn mới; đẩy nhanh tốc độ đô thị hoá, thi đua thực hiện tốt cuộc vận động "toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" và nhân rộng gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, thi đua làm tốt công tác xã hội từ thiện, xoá đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa giải quyết việc làm, phong trào thi đua giữ gìn, bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội và phong trào quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…

         Trên cơ sở đó Ủy ban nhân dân thành phố Trà Vinh yêu cầu các ban ngành thành phố, phường - xã xây dựng kế hoạch, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hơn nữa về nhận thức vai trò vị trí tâm quan trọng và ý nghĩa của công tác thi đua, khen thưởng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, tổ chức phát động đợt thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương từ đầu năm và tổ chức thi đua theo các nội dung đã nêu, hạ quyết tâm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020 theo Nghị quyết Hội đồng Nhân dân thành phố giao./.

Tin, ảnh: Minh Thành – Hoàng Vũ

CÁC BÀI VIẾT KHÁC:
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 54
  • Hôm nay: 3091
  • Trong tuần: 30,340
  • Tất cả: 1,430,580