Thành phố Trà Vinh triển khai kế hoạch thực hiện công tác giảm nghèo bền vững năm 2020

Ngày 26 tháng 02, Ủy ban nhân dân thành phố Trà Vinh tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện công tác giảm nghèo bền vững năm 2020 trên địa bàn thành phố cụ thể là:

TPTV triển khai thực hiện công tác giảm nghèo bền vững năm 2020

         Trên kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đến cuối năm 2019 toàn thành phố hiện còn 178 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,53% so với tổng số hộ dân cư, hộ nghèo dân tộc khmer còn 90 hộ, hộ cận nghèo còn 560 hộ, trong đó hộ cận nghèo dân tộc khmer 299 hộ. Về nguyên nhân được phân chia như sau: thiếu vốn sản xuất có 37 hộ thiếu đất canh tác 02 hộ, thiếu phương tiện sản xuất 24 hộ, đau ốm, bệnh tật, thiếu lao động 131 hộ có đông người ăn theo 25 hộ, có lao động nhưng thiếu việc làm 10 hộ và không có tay nghề, không biết cách làm ăn 13 hộ.

         Trên cơ sở điều tra khảo sát này, Ủy ban nhân dân thành phố Trà Vinh đề ra mục tiêu chung là tập trung khai thác tốt mọi nguồn lực, đẩy mạnh công tác xã hội hoá, khuyến khích các tổ chức và người dân tham gia công tác giảm nghèo. Hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận các dịch vụ sản xuất, dịch vụ xã hội cơ bản để cải thiện đời sống vật chất tinh thần, có ý chí vươn lên thoát nghèo bền vững, rút ngắn khoảng cách chênh lệch về thu nhập và mức sống với người dân xung quanh, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu về an sinh xã hội. Về mục tiêu cụ thể là tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,46% (giảm 22 hộ); giảm 10% hộ cận nghèo (giảm 56 hộ); tạo việc làm mới cho 3000 lao động, dự kiến mở 10 lớp đào tạo nghề cho lao động với 250 học viên, đưa 92 lao động đi làm việc ở nước ngoài có thời gian theo hợp đồng, cấp phát thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo đạt 100%, hỗ trợ kịp thời chính sách miễn giảm học phí cho hộ nghèo hộ cận nghèo theo đúng quy định.Thông qua các chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo như: hỗ trợ vay vốn tín dụng ưu đãi, hỗ trợ về y tế, giáo dục...và các dự án của đề án giảm nghèo như: đào tạo dạy nghề cho lao động, giải quyết việc làm và đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài và tổ chức thực hiện tốt việc vận động xã hội hoá trong công tác giảm nghèo thành phố Trà Vinh quyết tâm thực hiện đạt các mục tiêu kế hoạch giảm nghèo bền vững đã đề ra./.

Tin, ảnh: Minh Thành – Hoàng Vũ

CÁC BÀI VIẾT KHÁC:
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 1227
  • Trong tuần: 10,530
  • Tất cả: 1,004,068