Thành phố Trà Vinh triển khai kế hoạch kiểm tra công vụ năm 2020

Nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ và thực hiện tốt công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức, UBND thành phố Trà Vinh triển khai kế hoạch kiểm tra công vụ năm 2020 trên địa bàn thành phố Trà Vinh với mục đích đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ công vụ, trong quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. 

TPTV thực hiện kiểm tra công vụ nhất là các nơi tiếp công dân

         Nâng cao văn hóa công vụ, hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của cán bộ công chức, viên chức, người lao động; đảm bảo tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động thực thi nhiệm vụ, công vụ; đáp ứng yêu cầu phục vụ Nhân dân và xã hội trên địa bàn thành phố Trà Vinh.

          

         Để thực hiện có hiệu quả kế hoạch trên UBND thành phố Trà Vinh thành lập Tổ kiểm tra công vụ của thành phố để tiến hành hoạt động kiểm tra công vụ như: việc triển khai và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về trách nhiệm của người đứng đầu và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức; kiểm tra việc tuân thủ nội quy, quy chế và thực hiện các quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong các cơ quan, đơn vị; Đánh giá việc thực hiện các quy định của pháp luật trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức thuộc ngành, lĩnh vực được phân công.

         Hoạt động kiểm tra công vụ sẽ tiến hành kiểm tra theo chương trình, kế hoạch hoặc kiểm tra đột xuất (không thông báo trước thời gian và địa điểm kiểm tra). Kiểm tra theo chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố hoặc theo thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo của cá nhân, tổ chức có liên quan. Qua đó kịp thời phát hiện, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm những trường hợp cán bộ, công chức, viên chức vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quá trình thực thi nhiệm vụ công vụ nhằm góp phần nâng cao trách nhiệm, tinh thần, thái độ, chất lượng phục vụ Nhân dân của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Trà Vinh./.

Tin, ảnh: Hồng Nhung- Hoàng Vũ

CÁC BÀI VIẾT KHÁC:
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 844
  • Trong tuần: 10,771
  • Tất cả: 1,009,612