Thường trực HĐND TPTV triển khai kế hoạch tổ chức hội nghị giao ban giữa thường trực,các ban HĐND TP với Thường trực,các ban HĐND phường xã quý 1/2020.

Thường trực HĐND TPTV triển khai kế hoạch tổ chức hội nghị giao ban giữa thường trực,các ban HĐND TP với Thường trực,các ban HĐND phường xã quý 1/2020. 

HĐND TPTV dự kiến triển khai kế hoạch tổ chức hội nghị giao ban quý 1/2020

         Thực hiện chương trình công tác năm 2020 Thường Trực Hội đồng nhân dân TPTV ban hành kế hoạch tổ chức hội nghị giao ban giữa thường trực,các ban HĐND TP với thường trực ,các ban Hội đồng nhân dân phường,xã với chủ đề" Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của HĐND,Thường trực, các ban của HĐND " với mục đích là. Nâng cao hiệu quả hoạt động HĐND 2 cấp,tạo điều kiện trao đổi kinh nghiệm hoạt động thực tiển trong công tác giám sát,qua đó đề ra giải pháp nâng cao chất lượng hoạt đôngj giám sát của Thường trực,các ban Hội đồng nhân dân TP và phường xã,đong thời qua hội nghi nhằm tạo mối quan hệ phối hợp công tác giữa thường trực,các ban của Hội đồng nhân dân TP với thường trực và các ban của Hội đồng nhân dân phường xã trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ,quyền hạn theo luật định yêu cầu Thường trực,các ban Hội đồng nhân dân TP và phường xã tích cực nghiên cứu các luật và các quy định có liên quan đến chủ đề hội nghị,kết hợp với thực tiển hoạt động để phản ảnh khó khăn vướng mắc và đề xuất những giải pháp thiết thực,cụ thể trong hoạt động giám sát của thường trực các ban của Hội đồng nhân dân cho phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế tại địa phương. Dự kiến hội nghị sẽ được tổ chức vào cuối tháng 3/2020. Địa điểm tổ chức hội nghị tại Ủy ban nhân dân Xã Long Đức TPTV./.

Tin, ảnh: Minh Thành – Hoàng Vũ

CÁC BÀI VIẾT KHÁC:
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 733
  • Trong tuần: 10,660
  • Tất cả: 1,009,501