Thành phố Trà Vinh triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường của Nhà nước năm 2020

Ngày 17 tháng 01, Ủy ban nhân dân thành phố Trà Vinh xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường của Nhà nước trên địa bàn năm 2020 cụ thể như sau:

UBND TPTV xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường của Nhà nước trên địa bàn năm 2020

         Triển khai có hiệu quả luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành, tăng cường quản lý nhà nước về công tác bồi thường của Nhà nước, nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ công vụ nhằm ngăn ngừa hành vi trái pháp luật làm phát sinh trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức khi bị thiệt hại do cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành công vụ gây ra được xem xét, giải quyết bồi thường kịp thời, đúng quy định của pháp luật.

         Song song đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành bằng nhiều hình thức đa dạng, thiết thực, hiệu quả. Các ban ngành thành phố và Ủy ban nhân dân phường - xã thường xuyên quan tâm, chỉ đạo, tổ chức có hiệu quả công tác bồi thường nhà nước tại cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý, phối hợp thực hiện đồng bộ, thống nhất và đề xuất các giải pháp đảm bảo tính khả thi, minh bạch, đúng quy định trong cơ chế quản lý và thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

         Các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện một số nội dung cụ thể là: phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật chủ động xây dựng kế hoạch triển khai, tuyên truyền, phổ biến luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân đảm bảo đạt hiệu quả.Ủy ban nhân dân thành phố Trà Vinh giao Phòng tư pháp thành phố có trách nhiệm tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố Trà Vinh thực hiện tốt hức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nuóc trên địa bàn, hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác bồi thường khi có phát sinh vụ việc. Ngoài ra theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch, định kỳ báo cáo sáu tháng, năm tổng hợp báo cáo hoặc trình Ủy ban nhân dân thành phố Trà Vinh báo cáo theo quy định./.

Tin, ảnh: Minh Thành – Hoàng Vũ

CÁC BÀI VIẾT KHÁC:
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 868
  • Trong tuần: 10,795
  • Tất cả: 1,009,636