English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 3414

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

1/Châu Văn Hòa -Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

ĐT: 0986 906767

Email: chauhoacanglong@gmail.com

- Phụ trách chung, lãnh đạo điều hành mọi hoạt động của cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh phân công và một số nhiệm vụ cụ thể:Quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh; Đề án tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng; Liên kết vùng; Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn và hàng năm; Thẩm định chủ trương đầu tư; Thẩm định các dự án đầu tư công; Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu;Đổi mới cổ phần hóa doanh nghiệp; Giám sáttình hình phân bổ và sử dụng vốnODA;nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ và các nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài; Giám sát đánh giá đầu tư công, đấu thầu;

- Trực tiếp chỉ đạo phòng Đầu tư xây dựng cơ bản. Công tác xây dựng Đảng.

- Phân công các Phó Giám đốc phụ trách ngành, lĩnh vực công tác thuộc thẩm quyền của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

2/Vương Hải Khoa -Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

ĐT: 0983 039349

Email: vuonghaikhoa@gmail.com

- Giúp Giám đốc trực tiếp phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực thuộc khối kinh tế và một số nhiệm vụ cụ thể: Kinh tế đối ngoại, kinh tế tập thể; Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới; Các Chương trình, kế hoạchphát triển KT - XH; Đầu tư công, đấu thầu; Thẩm định chủ trương đầu tư lĩnh vực phụ trách.

- Phụ trách trực tiếp Văn phòng Sở và Thanh tra Sở.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

3/Hồng Ngọc Hưng-Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

ĐT: 0908 012325

Email: hongngochung@gmail.com

- Giúp Giám đốc trực tiếp phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực côngtác: Tổng hợp, quy hoạch, kế hoạch phát triển KT – XH; Phát triển doanh nghiệp; Lĩnh vực Khoa giáo - Văn xã; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lao động - Thương binh và Xã hội; Y tế; Giáo dục; Khoa học và Công nghệ; Thông tin và Truyền thông; các chính sách về dân tộc, tôn giáo, công tác thanh niên và bình đẳng giới; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; Các dự án Đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP. Thẩm định chủ trương đầu tư thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Phụ trách trực tiếp Phòng Tổng hợp - Kinh tế - Khoa giáo; Phòng Đăng ký Kinh doanh.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

4/Lâm Hữu Phúc-Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

ĐT: 0913816467

Email:phuclam.07051981@gmail.com

- Giúp Giám đốc trực tiếp phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực côngtác: Tình hình thực hiện và triển khai chính sách, chương trình, kế hoạch công tác hỗ trợXúc tiến Đầu tư và Hỗ trợdoanh nghiệp nhỏ và vừa; Hỗ trợ khởi nghiệp; Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Vườn ươn doanh nghiệp;Hoạt động tư vấn đầu tư và tư vấn doanh nghiệp;Quản lý các dự án đầu tư trong nước và nước ngoài;Hình thức lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án đầu tư có sử dụng đất(PPP); Kinh tế tư nhân; Thẩm địnhvà Giám sát công tác xúc tiến đầu tư, chủ trì phối hợp trongcông tác xúc tiến đầu tư, tiếp và làm việc với các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Quản lý dự án SME, trực tiếp ký các Quyết định; Tờ trình các dự án đầu tư theo thẩm quyền.

- Phụ trách trực tiếp Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp; Kiêm Giám đốc Dự án SME Trà Vinh;

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Thống kê truy cập
  • Đang online: 427
  • Hôm nay: 15958
  • Trong tuần: 308,752
  • Tất cả: 48,693,932

Chung nhan Tin Nhiem Mang