Sở Xây Dựng
Lượt xem: 3500

 


1/ Giám đốc Sở:

Họ và tên:Lê Minh Tân.
Sinh năm: 1965.
Quê quán: Xã Long Ðức, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Nơi ở hiện nay: Số 56/1B Hùng Vương, khóm 1, phường 4, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
Dân tộc: Kinh.
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư, Cử nhân Kinh Tế.
Lý luận chính trị: Cử nhân XD Ðảng CQ Nhà nước.
Ngày vào Đảng: 03/12/1996.
Chức vụ Đảng viên: Đảng viên.
Chức vụ chính quyền: Giám đốc Sở Xây Dựng Trà Vinh.
Nhiệm vụ, quyền hạn:

- Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy- HĐND-UBND tỉnh, Bộ Xây dựng và trước pháp luật về việc tổ chức triển khai, chỉ đạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ và mọi hoạt động của Sở Xây dựng.
- Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực về: Tổ chức, đào tạo bồi dưỡng cán bộ; thi đua, khen thưởng, kỷ luật; tài chính - kế toán; cải cách hành chính, pháp chế; quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Iso 9001:2015; cổng thông tin điện tử của Sở (Website); công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành Xây dựng; giải quyết các khiếu kiện liên quan đến xây dựng và nhà ở; cấp phép xây dựng; phê duyệt dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị dự án để lập Báo cáo nghiên cứu khả thi và dự toán các công việc chuẩn bị để lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, thiết kế xây dựng, dự toán xây dựng; quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành; chương trình, kế hoạch công tác của Sở.
- Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của: Văn phòng Sở; Thanh tra Xây dựng.

2/ Phó Giám Đốc Sở:

Họ và tên:Nguyễn Văn Hùng.
Sinh năm: 1976.
Quê quán: xã An Trường, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh.
Nơi ở hiện nay: Ấp 7, xã An trường, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh.
Dân tộc: Kinh.
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng.
Lý luận chính trị: Cao cấp.
Ngày vào Đảng: 01/8/2008.
Chức vụ Đảng viên: Bí thư Đảng ủy Sở Xây dựng.
Chức vụ chính quyền: Phó Giám đốc Sở Xây Dựng.
Nhiệm vụ, quyền hạn:
- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công phụ trách. Thay mặt Giám đốc Sở giải quyết các công việc của Sở khi Giám đốc đi vắng hoặc được ủy quyền, phân công. Ký các văn bản thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách và các văn bản khác khi được Giám đốc Sở ủy quyền, phân công.
- Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực về: Các hoạt động đầu tư xây dựng; quản lý chất lượng và giám định chất lượng công trình xây dựng; chất lượng sản phẩm xây dựng; an toàn lao động trong xây dựng; cấp chứng chỉ hành nghề; điều kiện năng lực của tổ chức cá nhân tham gia hoạt động xây dựng (kể cả nhà thầu nước ngoài) và lĩnh vực tư vấn đầu tư xây dựng; quản lý vật liệu xây dựng; quản lý chi phí đầu tư xây dựng; thông báo giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng; thẩm định dự án, thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán các công trình xây dựng; hạ tầng kỹ thuật đô thị.
- Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của: Phòng Quản lý xây dựng; Chi cục Giám định xây dựng và đơn vị trực thuộc Chi cục.


3/ Phó Giám Đốc Sở:

Họ và tên:Tăng Thị Đẹp.
Sinh năm: 1979.
Quê quán: Phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
Nơi ở hiện nay: Khóm 10, phường 9, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
Dân tộc: Kinh.
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Kinh tế, Kỹ sư Xây dựng, Cử nhân Kinh tế.
Lý luận chính trị: Cao cấp.
Ngày vào Đảng: 31/5/2007.
Chức vụ Đảng: UVBCH Đảng bộ.
Chức vụ chính quyền: Phó Giám đốc Sở Xây Dựng Trà Vinh.
Nhiệm vụ, quyền hạn:
- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công phụ trách. Thay mặt Giám đốc Sở giải quyết các công việc của Sở khi Giám đốc đi vắng hoặc được ủy quyền, phân công. Ký các văn bản thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách và các văn bản khác khi được Giám đốc Sở ủy quyền, phân công.
- Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực về: Quản lý nhà và công sở, thị trường bất động sản; thực hiện chính sách về nhà ở cho gia đình có công, hộ nghèo; quy hoạch xây dựng, kiến trúc công trình và phát triển đô thị.
- Trực tiếp chỉ đạo: Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản,Trung tâm Quy hoạch xây dựng.


4/ Phó Giám Đốc Sở:

Họ và tên:Huỳnh Séreây Sambatt.
Sinh năm: 1977.
Quê quán: Xã Hòa Lợi, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh
Nơi ở hiện nay: Ấp Qui Nông B, xã Hòa Lợi, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh
Dân tộc: Khmer.
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quy hoạch Vùng và Đô thị bền vững, Kỹ sư Xây dựng, Cử nhân Ngoại ngữ.
Lý luận chính trị: Cao cấp.
Ngày vào Đảng: 07/4/2005.
Chức vụ Đảng: Phó Bí thư Đảng ủy Sở Xây dựng.
Chức vụ chính quyền: Phó Giám đốc Sở Xây Dựng Trà Vinh.
- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công phụ trách. Thay mặt Giám đốc Sở giải quyết các công việc của Sở khi Giám đốc đi vắng hoặc được ủy quyền, phân công. Ký các văn bản thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách và các văn bản khác khi được Giám đốc Sở ủy quyền, phân công.
- Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực về: quy hoạch xây dựng, kiến trúc công trình và phát triển đô thị; theo dõi, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở đối với Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Quản lý đô thị thuộc UBND cấp huyện, thành phố.
- Trực tiếp chỉ đạo: Phòng Quy hoạch, Kiến trúc và Phát triển đô thị.