English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...

Công bố thông tin người phát ngôn của cơ quan, đơn vị (tính đến ngày 12/2/2019)

Đơn vị

Họ và tên

Chức vụ

Người phát ngôn/Người được ủy quyền phát ngôn

Số điện thoại

Email

Sở Tài chính

Nguyễn Vũ Phương

Giám đốc

Người phát ngôn

0917.267.559

 

Sở Xây dựng

Lê Minh Tân

Giám đốc

Người phát ngôn

0913.891.144

lmtan@travinh.gov.vn

Ngô Nguyễn Cung Uyển

Chánh Văn phòng

Người được ủy quyền phát ngôn

02943.862.544

0917.462.016

nncuyen@travinh.gov.vn

Ban Dân tộc

Kiên Ninh

Trưởng ban

Người  phát ngôn

0766.913.199

kninh@travinh.gov.vn

Ủy ban nhân dân huyện Cầu Kè

Nguyễn Hoàng Khải

Chủ tịch UBND huyện

Người phát ngôn

02943.834027

0913.881.048

nhkhai@travinh.gov.vn

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Nguyễn Văn Út

Giám đốc

Người phát ngôn

0919494777

nvut@travinh.gov.vn

Ủy ban nhân dân huyện Duyên Hải

Kim Rương

Chủ tịch UBND huyện

Người phát ngôn

0918.118.190

kimruongubkttv@gmail.com

Kiên Văn Dung

Phó Chủ tịch UBND huyện

Người được ủy quyền phát ngôn

0916.180.800

kiendungdh@gmail.com

Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành

Nguyễn Văn Dũng

Chủ tịch UBND huyện

Người phát ngôn

0913.742.336

 

Nguyễn Trọng Nhân

Phó Chủ tịch UBND huyện

Người được ủy quyền phát ngôn

0913.187.656

 

Văn phòng UBND tỉnh Trà Vinh

Nguyễn Văn Quyển

Chánh Văn phòng

Người phát ngôn

0918.648.233

nvquyen@travinh.gov.vn

Thanh tra tỉnh

Phạm Khải Trung

Chánh Thanh tra

Người phát ngôn

02943.851.333

0913.188.388

thanhtratinh@travinh.gov.vn

Võ Văn Long

Phó Chánh Thanh tra

Người được ủy quyền phát ngôn

0743.851.007

0919.501.007

vvlong@travinh.gov.vn

Ủy ban nhân dân huyện Càng Long

Lê Thành Ôi

Chủ tịch UBND huyện

Người phát ngôn

0918.703.919

vpubnd.canglong@travinh.gov.vn

Ban Quản lý Khu kinh tế

Nguyễn Quỳnh Thiện

Phó Trưởng ban

Người phát ngôn

02943.846.856

0918.439.459

nguyenquynhthien@gmail.com

Sở Thông tin và Truyền thông

Trần Văn Khoảnh

Giám đốc

Người phát ngôn

0913.187.593

tvkhoanh@travinh.gov.vn

Đỗ Thành Quốc

Chánh Văn phòng

Người được ủy quyền phát ngôn

0939.428448

dtquoc@travinh.gov.vn

Hội đồng nhân dân tỉnh

Nguyễn Thị Trúc Ly

Chánh Văn phòng HĐND tỉnh

Người phát ngôn

02943.851.319

0913.133.024

Trucly.spdtravinh@gmail.com

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Phạm Minh Truyền

Phó Giám đốc Sở

Người phát ngôn

0913.764.537

phamminhtruyen1970@gmail.com

Trường Đại học Trà Vinh

Nguyễn Chính

Trưởng phòng HC-TH

Người được  ủy quyền phát ngôn

02943.855.246

0908.370.330

nguyenchinh@tvu.edu.vn

Sở Tư pháp

Lâm Sáng Tươi

Giám đốc Sở

Người phát ngôn

0913 891 080

 

Sở Nội Vụ

Bùi Thành Thương

Giám đốc Sở

Người phát ngôn

0918 353 007

btthuong@travinh.gov.vn

 

1 người đã bình chọn

ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Thống kê truy cập
  • Đang online: 805
  • Hôm nay: 30094
  • Trong tuần: 344,074
  • Tất cả: 32,270,978

Chung nhan Tin Nhiem Mang