English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 11720

Trà Vinh: Hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19

Thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 15/10/2021 về việc hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Trà Vinh trong bối cảnh dịch COVID-19.

Ảnh: Công nhân Cty Việt Trần, KCN Long Đức

Mục đích của kế hoạch là nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, kịp thời tham mưu đề xuất các cơ chế, chính sách, giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19.

Tập trung khống chế dịch COVID-19, khôi phục trở lại trạng thái bình thường mới, sớm ổn định sản xuất kinh doanh không để đứt gãy chuỗi cung ứng sản xuất, cung ứng lao động, nhanh chóng phục hồi kinh tế.

Tiếp tục triển khai nhanh kế hoạch tổ chức trở lại hoạt động sản xuất của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đảm bảo an toàn, giảm thiểu tối đa số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, giải thể, phá sản, góp phần giữ ổn định tăng trưởng kinh tế.

Đảm bảo an sinh xã hội, việc làm, chăm lo sức khỏe và đời sống cho người lao động; hỗ trợ thiết thực và hiệu quả cho người sử dụng lao động và lao động tại doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.

Phấn đấu đến hết năm 2021, có khoảng 90% trở lên nhà đầu tư tái hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh.

Phấn đấu phát triển mới doanh nghiệp và giải quyết việc làm mới đạt 80 - 90% kế hoạch.

Các yêu cầu đặt ra

Chủ động thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh vừa phòng, chống dịch, vừa duy trì ổn định sản xuất, kinh doanh an toàn, hiệu quả.

Huy động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ thiết thực, hiệu quả, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, đời sống cho người lao động.

Phải đảm bảo theo phương châm “Sớm nhất – hiệu quả nhất”.

Thực hiện chế độ, chính sách liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19 đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, gắn với công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, không để xảy ra sai sót, lợi dụng chính sách trục lợi hoặc bỏ sót đối tượng nhằm giảm thiểu thiệt hại, tác động tiêu cực đối với khu vực doanh nghiệp.

Đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu trong việc hỗ trợ, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh, giảm thiểu tối đa số doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh ngừng hoạt động, giải thể, phá sản do tác động bởi dịch COVID-19.

Kiểm tra, theo dõi sát tình hình triển khai thực hiện để kịp thời giải quyết hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết.

Vận dụng sáng tạo, linh hoạt cách làm hay, mô hình hiệu quả áp dụng vào thực tế của tỉnh.

Để triển khai thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19, Ủy ban nhân dân tỉnh giao các Sở, ban ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ tập trung thực hiện các nhóm nhiệm vụ và giải pháp sau:

Thực hiện quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh gắn với bảo đảm an toàn phòng, chống dịch.

Ổn định sản xuất, lưu thông hàng hóa thông suốt, hiệu quả, khắc phục gián đoạn chuỗi cung ứng.

Hỗ trợ cắt giảm chi phí, tháo gỡ khó khăn về dòng tiền cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.

Tạo điều kiện thuận lợi về lao động, chuyên gia.

Trách nhiệm của các Sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan:

Trực tiếp chỉ đạo, khẩn trương tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả kế hoạch nêu trên, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn.

Tập trung tháo gỡ triệt để tình trạng ách tắc, đứt gãy chuỗi cung ứng, vận chuyển hàng hóa do bất cập trong thực thi các quy định, thủ tục về phòng, chống dịch COVID-19, tuân thủ các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh.

Không tạo ra các giấy phép con, các điều kiện cản trở lưu thông hàng hóa, không để xảy ra tiêu cực, làm tăng chi phí của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.

Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết một số thủ tục hành chính, thực hiện dịch vụ công trực tuyến nhằm tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, bình đẳng, thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh, coi doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh là đối tượng để phục vụ.

Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các Sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch trên; định kỳ hoặc đột xuất tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan kiểm tra các nội dung liên quan đến tài chính, ngân sách của Kế hoạch, xem xét tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét.

Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh kịp thời nắm bắt, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết, đồng thời gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.

Đẩy mạnh các hoạt động kết nối, chia sẻ thông tin; tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh vượt qua khó khăn, phát triển sản xuất kinh doanh.

Cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh phát huy tinh thần yêu nước, bản lĩnh, khát vọng của đội ngũ doanh nhân tự lực, tự cường vượt qua khó khăn, thách thức, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phát triển bền vững, đoàn kết, chung tay, chung sức, đồng hành cùng các cấp, các ngành, các địa phương và nhân dân trong tỉnh chiến thắng dịch bệnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đã đề ra./.

L.Q.L

 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Thống kê truy cập
  • Đang online: 572
  • Hôm nay: 21699
  • Trong tuần: 287,454
  • Tất cả: 48,757,841

Chung nhan Tin Nhiem Mang