English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 23279

Kết quả triển khai thực hiện chính sách thuế hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng Covid-19 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Ngày 19/4/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 52/2021/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và tiền thuê đất năm 2021, để giảm bớt khó khăn cho người nộp thuế khi dịch bệnh đang còn diễn biến phức tạp. Tiếp đến Tổng cục Thuế đã có Công điện số 05 gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương triển khai Nghị định này. Ngay sau đó, Cục Thuế Trà Vinh đã ban hành 03 Công văn triển khai đến người nộp thuế; đồng thời Cục Thuế phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình phát sóng 02 lần và chỉ đạo các Chi cục Thuế khu vực, huyện phối hợp với Đài, Trạm Truyền thanh cấp huyện, xã tích cực tuyên truyền nội dung Nghị định số 52/2021/NĐ-CP đến người nộp thuế biết về đối tượng được gia hạn thuế GTGT, TNDN, tiền thuê đất, thuế GTGT và thuế TNCN hộ, cá nhân kinh doanh, trong đó nhấn mạnh thời hạn nộp giấy đề nghị gia hạn cho cơ quan thuế chậm nhất là ngày 30/7/2021.

 

Tính đến ngày 16/7/2021, ngành thuế Trà Vinh đã tiếp nhận 209 giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất, tương đương 56% so với số lượng tổ chức, cá nhân (người nộp thuế) được gia hạn theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP. Nếu so với số người nộp thuế dự kiến được thụ hưởng chính sách này chỉ đạt khoảng 4%, chưa phản ánh đầy đủ quy mô gói hỗ trợ của Chính phủ thông qua chính sách giãn thuế.

Tổng số thuế, tiền thuê đất được gia hạn là 16.721 triệu đồng, trong đó: thuế GTGT tháng 3, tháng 4, tháng 5, quý 1/2021 của doanh nghiệp, tổ chức là 15.178 triệu đồng, thuế GTGT và thuế TNCNcủa hộ, cá nhân kinh doanh được gia hạn là 75 triệu đồng và tiền thuê đất là 1.468 triệu đồng.

Như vậy, số thuế GTGT, TNDN, tiền thuê đất, thuế GTGT và TNCN của hộ, cá nhân kinh doanh được gia hạn so với số thuế, tiền thuê đất dự kiến được gia hạn mới đạt 24%. Từ nay đến hết ngày 30/7/2021, nếu muốn được gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất, người nộp thuế phải gửi giấy đề nghị gia hạn đến cơ quan thuế chậm nhất 30/7/2021. Sau ngày này không xem xét gia hạn.

Một số lưu ý khi thực hiện gia hạn

Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ra đời trên cơ sở kế thừa Nghị định số 41/2020/NĐ-CP, nghĩa là cũng lặp lại những đối tượng được ghi nhận trong Nghị định số 41/2020/NĐ-CP; đồng thời,có mở rộng thêm một số đối tượng như: Hoạt động xuất bản; hoạt động điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc;...thoát nước và xử lý nước thải.

Số lượng người nộp thuế đã được gia hạn theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP nhưng chưa đề nghị gia hạn theo Nghị định số 52/2021/NĐ-CP tập trung chủ yếu ở nhóm doanh nghiệp, tổ chức có quy mô nhỏ thực hiện kê khai thuế GTGT theo quý. Một trong những nguyên nhân là do người nộp thuế phải đáp ứng điều kiện hoàn thành nộp hết tiền nợ thuế, nợ tiền thuê đất đã được gia hạn theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP và tiền chậm nộp tương ứng trước ngày 30/7/2021, trong khi đó một số người nộp thuế còn khó khăn chưa thu xếp được tài chính để thực hiện (số tiền thuế, tiền thuê đất được gia hạn trong năm 2020 trên địa bàn toàn tỉnh theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP thu được 38.475 triệu đồng, đạt 95,9% trên tổng số gia hạn; số nợ còn lại 1.640 triệu đồng, chiếm 4,1% trên tổng số tiền được gia hạn, trong đó số nợ của các doanh nghiệp đã bị cưỡng chế, giải thể, tạm ngưng hoạt động, bỏ địa chỉ kinh doanh và nợ khó thu là 1.061 triệu đồng, số nợ còn lại phải thu là 579 triệu đồng). 

Đồng thời, ngành thuế đã nâng cấp các ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ việc thực hiện thủ tục gia hạn điện tử, hỗ trợ cơ quan thuế thực hiện tiếp nhận và xử lý đề nghị gia hạn của người nộp thuế trên ứng dụng quản lý thuế, trong đó có việc hỗ trợ cảnh báo người nộp thuế chưa đủ điều kiện được gia hạn theo Nghị định số 52/2020/NĐ-CP do còn nợ tiền thuế, tiền thuê đất đã được gia hạn theo Nghị định 41/2020/NĐ-CP và tiền chậm nộp tương ứng. Trong số giấy đề nghị gia hạn gửi cơ quan thuế, đã có 05 giấy đề nghị gia hạn được cảnh báo trong trường hợp này./.

Kim Thái Hậu

 

 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Thống kê truy cập
  • Đang online: 317
  • Hôm nay: 35740
  • Trong tuần: 296,280
  • Tất cả: 48,506,127

Chung nhan Tin Nhiem Mang